Výbor Místní skupiny PZKO Petrovice 

Mgr. Ing. Jadwiga Karolczyk – předsedkyně

Otmar Zolich – místopředseda

Vanda Fusková

Jolanta Januszová

Barbara Karolczyk

Roman Karolczyk

Zbigniew Mencner

Ing. Erwin Michalski

Marcela Mirová

Eva Sztułová

Ing. Tadeusz Toman 

 

Revizní komise Místní skupiny PZKO Petrovice 

Irena Kondziołková

Helena Zolichová

František Żywczok