Výbor Místní skupiny PZKO Petrovice 

Předseda

Mikula Zdislav

Místopředsedkyně

Januszová Jolanta

Tajemnice

Feichtingerová Marie

Ekonom

Michalski Adam

Provozní

Karolczyk Barbara

Karolczyk Roman

Zapisovatel

Toman Tadeusz

Kronikář

Toman Tadeusz

Klub žen

Fusková Wanda

Mirová Marcel

Klub propozycji

Toman Tadeusz

Revizní komise Místní skupiny PZKO Petrovice

Michalska Helena

Raszyková Pavlína

Sztulová Eva