Místní skupina PZKO Petrovice u Karviné v roce 2003

 

V sobotu 25.1.2003 se konala výroční schůze Místní skupiny Polského svazu kulturně-osvětového Petrovice. Předsedkyně MS PZKO, Marie Maciążková, předložila úkoly na následující rok. Kulturní program, ve formě klavírního vystoupení, uvedla vnučka předsedkyně, Grażyna Szymeczek. V minulém volebním období aktivně pracovaly Klub žen, pod vedením Wandy Fusek, a smíšený pěvecký sbor Piotrowice-Marklowice, jehož sbormistrem je Jadwiga Karolczyk. Výbor skupiny se schází pravidelně jednou za měsíc. Dobře se vyvíjí spolupráce skupiny s vedením obce. MS PZKO obdržela dotaci, kterou využila na činnost smíšeného pěveckého sboru Piotrowice-Marklowice a také Klubu žen. Výroční schůze schválila plán činnosti na rok 2003 a zvolila 19členný výbor a 3člennou revizní komisi.

    V únoru se konal v klubovně Domu PZKO tradiční miniples.

    Klub žen, který působí v rámci MS PZKO, neustále, avšak oficiálně od 1.1.2003, uspořádal ve dnech 5.-6.4.2003 výstavu ručních prací, která byla tematicky spojena s nadcházejícími Velikonočními svátky. Byly vystavovány ubrusy, ubrousky, a na nich různého druhu výšivky, vyšívané obrázky, háčkování, svetry, polštáře a pod. Nejvíce prací vytvořily dámy Marie Zolichová, Elżbieta, Ewa a Barbara Sztula, Wanda Fusek, Anna Piechaczek, Gertruda Michalská. Výsledky práce petrovického Klubu žen přišlo zhlédnout asi 200 hostů, nejen místních, ale rovněž delegace Klubů žen od Jablunkova po Bohumín. Na vernisáži byla přítomna předsedkyně Sekce žen Hlavního výboru Dr. Henryka  Żabińska ze Stonavy. Dorazili hosté z Bukovce, Nýdku, Dobratic, Třince, Českého Těšína, Skřečoně, Orlové, Dolní Lutyně, Havířova, Karviné-Fryštátu, Nového Města, Ráje, Darkova. Připraveno bylo chutné občerstvení a velikonoční tombola.

    MS PZKO Petrovice uskutečňovalo rámcový plán činnosti, přijatý na lednové výroční schůzi. Aktivně pracoval výbor MS PZKO, Klub žen a smíšený pěvecký sbor Piotrowice-Marklowice. V sobotu 24.5.2003 se konalo setkání u příležitostí Dne matek, na kterém přednesli zajímavý, více jak 30minutový program, žáci 3. třídy základní školy Golkovice. Děti z Golkovic dorazily do Petrovic u Karviné s ředitelkou školy, Mgr. Marcelou Żyła, učitelkami a rodiči. U příležitostí svátku žen byla věnována všem ženám, které se účastnily besídky, květinka, a předseda skupiny, Henryk Toman, jim věnoval příležitostní básničku.

    V jednání VIII. Kongresu politického hnutí Coexistentia-Soužití, který se konal 12.4.2003 v Českém Těšíně, se účastnili  Zbigniew Węglarzy, Edward Kolondra a Jadwiga Karolczyk.

    V neděli 15.5.2003 byla pozvána delegace MS PZKO na radovánky základní školy Golkovice. Golkovice, které jsou součástí obce Godov, spolupracují s Petrovicemi u Karviné. Aktivní jsou samosprávy, školy, podnikatelé a společenské organizace – kulturně-osvětové, odborové, sportovní a pod.

    Členkyně Klubu žen MS PZKO se zúčastnily červnových Obecních slavností.

    V pátek 18.6.2003 se konala v naší obci, v klubovně PZKO Marklovice, výjezdní schůze Výkonné rady Coexistentie-Soužití. Hostem schůze byl podnikatel Karel Michalski z Karviné, který mluvil o aktuálních problémech se kterými bojují podnikatelé a také o nutnosti spolupracovat s lidmi byznysu v Polsku.

    Zahradní radovánky, které tradičně pořádá MS PZKO Petrovice, se konaly 28.6.2003. Vyšší síly byly opět nakloněny pořadatelům, bylo jasno a horké počasí. Den strávený na zahradě Domu PZKO byl příležitostí nejen ke společnému slavení, soudružských rozhovorů, ale rovněž oddechu na čerstvém vzduchu. Byla přípavena reprodukovaná hudba, pak Klub žen upekl koláče. Zahradní slavnost byla spojena se smažením vaječiny.

    V září byl uspořádán autobusový zájezd do Ustroně, Wisly a Istebné, m. j. na Kočí horu, MS PZKO zajistilo průvodce z Polska.

    Zajímavá akce se konala v sobotu 11.10.2003. Výbor MS PZKO pozval předsedu Kongresu Poláků v ČR, Mgr. Józefa Szymeczka, který pronesl přednášku nt. „Výlet do Maroka”. Přednášející uvedl krajiny a zvyky severní Afryki, s využitím fotografií, které osobně udělal v době výletu. Akce byla spojena s tradičním smažením placků.

    Mikulášská zábava se konala spolu se schůzí výboru MS PZKO v úterý 2.12.2003. Pozvánku využili rovněž členové MS PZKO Marklovice.

    Nejaktivnějšími členy skupiny v současném volebním období byli Wanda Fusek, Jadwiga Karolczyk, Zbigniew Mencner, Erwin Michalski, Zdzisław Mikula, Karol Rabel, Aleksandra Sobocik, Ewa Sztuła, Władysław Sztuła, Henryk Toman, Jan Zolich a Otmar Zolich. Pěvecký sbor v aktuálním 22členném složení vystupuje 3-4 krát ročně, především na akcích MS PZKO Petrovice, MS PZKO Marklovice a na akcích obce.