Místní skupina PZKO Petrovice v roce 2010

   Místní skupinu PZKO Petrovice je možno zařadit k aktivnějším skupinám na tzv. Dolech, to je v karvinsko-orlovském regionu. 12členný výbor pořádá mnoho akcí, především ty tradiční – Den matek, Den dětí, Smažení vaječiny, Smažení placků, Mikulášskou besídku nebo Vánoční besídku. Samostatné akce pořádá Klub žen.

   V sobotu 27.3.2010 se konala v Chotěbuzi slavnostní schůze u příležitosti 20. výročí vzniku politického hnutí Coexistentia. Kromě členů Hnutí se jednání účastnili – László Szöke, velvyslanec Maďarské republiky, Ivan Gyurcsík, konzul Maďarské republiky, Bjorn Cato Funnemark z norského Helsinského výboru, Miklos Duray, poslanec Strany maďarské koalice na Slovensku a první předseda Coexistentie, senátor Igor Petrov (SNK ED), Bohuslav Chwajol (Kongres Poláků), Zygmunt Stopa (HV PZKO) a jiní hosté. Z Petrovic u Karviné byli přítomní František Żywczok, předseda MS PZKO Petrovice a Edward Kolondra, člen výboru MS PZKO Marklovice. Úkoly Hnutí předložil jeho předseda Sándor Pálffy. Zasloužilým členům Hnutí byly předány diplomy. S kulturním programem vystoupil český pěvecký sbor z Ostravy a polský folklorní soubor „Bystrzyca“ z Bystřice. Pořad o akci odvysílala česká veřejnoprávní televize.

   Členové Místní skupiny PZKO Petrovice vyrazili v sobotu 4.9.2010 autobusem do Polska. Cílem zájezdu byl zámek v Pszczyně a zahrady v Goczalkovicích. Pszczyňský zámek spolu s velkou zahradou má okázaly vzhled. PZKO-vci navštívili zámecké pokoje, kde se okázale prezentovaly Zrcadlový sál, parádní schodiště ve Vestibulu, přijímací pokoje, pokoje knížat, zbrojnice, knihovna. Zámecké muzeum obsahuje drahé sbírky. Kolem zámku je prostorný park a také malá zoologická zahrada, kde jsou chovány zubry. Zakladatelem knížecí linie pszczyňských pánů je kníže Bedřich Erdmann Anhalt-Koethen (1731-1797). Jeho nejstarší syn Bedřich Ferdinand bojoval v napoleonských válkách. Jeho mladší bratři – kníže Jindřich byl dobrým správcem, kníže Ludvík milovníkem hudby a tance. V Mnichově bydlí kníže Bolko von Hochberg (narozen 1936), čestný občan Pszczyny, místopředseda Rady Zámeckého muzea. V Goczalkovicích členové skupiny navštívili zahrady stromů, keřů a květin, mohli také celkem levně koupit rostliny a květové cibulky.

    Smažení stryků, můžeme počítat ke vzorovým akcím, které pořádá MS PZKO Petrovice. V letošním roce se akce konala, v rámci kampaně před komunálními volbami, v sobotu 2.10.2010, v Domě PZKO.

   Ve dnech 15. a 16.10.2010 se konaly v České republice komunální volby, na 1/3 území spojené s volbami senátními. Politické hnutí národnostních menšin COEXISTENTIA přihlásilo kandidátní listiny ve 22 obcích Moravskoslezského kraje, a v několika dalších obcích podporovalo kandidátní listiny jiných volebních stran. V Petrovicích u Karviné přihlásilo 21člennou listinu, kde na předních místech kandidovali Edward Kolondra, Mgr. Ing. Jadwiga Karolczyk, Ing. Zdislav Mikula, Ing. Daniel Nytra, Ing. Jiří Wacławik, Mgr. Marie Feichtingerová. Mandát se bohužel nepodařilo získat.

   Nedávno se objevila na trhu zajímavá publikace na téma kapliček a křížů, jejíž autorem je Władysław Owczarzy z Karviné. V Polsku je nazývají hlídači bezcestí, květinami polských cest apod. Nejdříve vznikaly kříže, které v závislosti od historického období vzpomínaly na nějaké důležité události. Kříže a kapličky zakládali lidé, kteří chtěli za něco poděkovat – za šťastný návrat syna z války, za záchranu nákazy, za narození prvorozeného syna, za záchranu od povodně, bouřky. Často kapličku nebo kříž stavěl zločinec, který chtěl takto odpykat za své hříchy. Kříže nebo kapličky vznikaly v blízkosti vlastních stavení, nebo také na místech významných událostí. Slovo „kaplice“ pochází z latinského slova cappa – plášť, který jaksi „chrání to co je uprostřed“. Obzvlášť v Polsku neobvyklou architektonickou vlastností byla jejich dekoračnost, rostlinné ornamenty, sloupky, polychromie. Nejčastěji vytváří sochy Matky Boží nebo sochy svatých patronů. Jak můžeme pozorovat na mnoha původních náměstích našich měst, popularitou se těšili sv. Florian – chránící před ohněm a sv. Jan Nepomucen – chránící před povodněmi, proto často byl stavěn u potoků a řek nebo na mostech. Rovněž v Těšínském Slezsku je mnoho křížů, kapliček a soch. Bohužel, pouze ty nejcennější jsou zahrnuty do seznamu kulturních památek. V období po druhé světové válce mnoho těchto kulturních památek zmizelo nenávratně z povrchu země. Mnoho takových budov, které nejsou zahrnuty do seznamu, se nachází také v Petrovicích a Prstné. Nápisy na křížích a kapličkách jsou vytesány polsky. Některé byly za poslední období obnoveny – například občany Prstné byl obnoven kříž z roku 1899. Patrný je na něm nápis „Na počest a chválu Pánu Bohu postavili občané Prstné 1899“. Kříž, který stojí před soukromým domem s pozemkem v Petrovicích s polským věnováním „Mateusz a Weronika Żyła No. 50, zakladatelé 1890“ byl rovněž obnoven. Setkáváme se s pokusy schovat polské nápisy – například výsadnou hustých keřů.

 

   Místní skupina PZKO Petrovice opět připravila pro své členy a příznivce Setkání s Mikulášem. Akce se konala 11.12.2010. Do petrovického Domu PZKO přijela skupinka dětí se Základní školy Golkovice, se kterou MS PZKO spolupracuje, s jejich učitelkou Katarzynou Tomas a rodiči. Tentokrát vystoupilo 14 dětí z druhé třídy. Potom písničky přítomné na setkání dětí z Petrovic, Závady a Prstné, celkem bylo jich 16, předvedly básničky a písničky . Následně Mikuláš předal dětem malé dárečky, a členky Klubu žen připravily občerstvení. Po vystoupení děti vytvářely již samostatně z připravených barevných papírů, pomoci nůžek, lepidla, křídy a značkovače sváteční a novoroční blahopřání. Předškoláci a také nejmladší žáci se mohli zúčastnit individuálních a skupinových her. Organizačně akci připravil výbor skupiny v čele s předsedou Františkem Żywczokem.