Místní skupina PZKO Petrovice u Karviné v roce 2005

 

V sobotu 8.1.2005 se konala výroční schůze Místní skupiny Polského svazu kulturně-osvětového Petrovice u Karviné (dále MS PZKO). Schůze se účastnil delegát Hlavního výboru PZKO Jerzy Stala. Na schůzi byly zhodnoceny výsledky práce MS PZKO v roce 2004 a byl schválen plán činnosti na rok 2005. Členská základna MS PZKO čítá 130 osob. Byl zvolen staro-nový výbor MS PZKO, na období dvou let, ve složení: Franciszek Żywczok (předseda), Karol Rabel, Jadwiga Karolczyk, Władysław Sztuła, Zdzisław Mikula, Erwin Michalski, Wanda Fusek, Ewa Sztuła, Jan Zolich, Tadeusz Toman, Barbara Karolczyk, Otmar Zolich, Maria Maciążek, Henryk Toman a Alojzja Błatoń. Výbor se schází jednou za měsíc. Aktivní je pěvecký smíšený sbor Piotrowice-Marklowice a také Klub žen pod vedením Wandy Fusek. Revizní komisi řídí Gertruda Michalska. Zprávu z činnosti MS PZKO za rok 2004 přednesla Jadwiga Karolczyk, tajemník MS PZKO. V referátu vzpomněla rovněž akce, které se konaly v roce 2003 – vystoupení dětí z Golkowic, přednáška předsedy Kongresu Poláků v České republice, Józefa Szymeczka, jejíž tématem byl výlet do Maroka, a také výstavu ručních prací Klubu žen.

   Dne 16.1.2005 rodiče a prarodiče z Petrovic u Karviné se účastnili prvního dětského plesu, který uspořádala v Domě děti a mládeže „Juventus” v Karviné-Novém Městě polská mateřská škola Karviná-Fryštát.

   Minibál MS PZKO se v letošním roce konal v sobotu 5.2.2005. Členové PZKO se bavili tradičně poslední weekend plesové sezóny. K tanci hrál člen MS PZKO Zbyszek Mencner.

   V úterý 8.2.2005 se konala členská schůze členů Místní skupiny politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ a Obecní sejmik Kongresu Poláků v České republice. Na programu byla volba delegátů na Kongres COEXISTENTIE (14.5.2005 r.) a na Valné shromáždění Kongresu Poláků v České republice (2.4.2005 r.). Jednání se účastnili předseda Polské národní sekce SOUŽITÍ Wiesław Sikora a předseda Rady Kongresu Poláků v České republice Józef Szymeczek. Delegáty na Valné shromáždění Kongresu Poláků v České republice byli zvoleni Erwin Michalski a Karol Rabel. Na Kongres politického hnutí COEXISTENTIA pojedou Zbigniew Węglarzy, Edward Kolondra, Jadwiga Karolczyk, Franciszek Żywczok a Jan Zolich. Obě schůze se konaly v Českém Těšíně.

   Sekce žen, která působí při Hlavním výboru PZKO, jejíž předsedkyní je Henryka Żabińska, spolu s Kluby žen z jednotlivých Místních skupin PZKO pořádá společná klubová setkání – první na začátku jara, druhé na podzim a také poznávací zájezd. Dámám nevadí často komplikovaná doprava. Obdobně vzdálenost nemá žáden význam, když jde o návštěvu výstavy ručních prací některého z klubů žen. Jarní setkání Klubů žen se konalo 17.3.2005 v Bukovci. Přestože silnice do Domu PZKO byly zasypány sněhem, do Bukovce dorazilo 170 dám, včetně delegace naší MS PZKO.

   V sobotu a neděli 9. a 10.4.2005 Klub žen MS PZKO uspořádal jarní výstavu ručních prací. Bylo možno na ní zhlédnout téměř stovku prací. Dámy Alojzja Błatoń, Maria Maciążek, Wanda Masłowska, Gertruda Michalska, Elżbieta Sztuła, Ewa Sztuła, Barbara Sztuła, Helena Zolich a Maria Zolich, vedené Wandou Fusek, zaplnily svými výrobky sál Domu PZKO. Byly ukázány nejrůznější výšivky – křížikový steh a richelieu, výšivky, flanderská krajka, velikonoční dekorace, ukládání kytic se suchých květů, pletení. Bylo postaráno rovněž o výzdobu expozice. – Výstava, to je naše vzorná akce – zdůraznily dámy. Mezi exponáty přitahovaly pozornost kytice se suchých květů. Jsou do nich vpleteny stébla trav, sušená kukuřice, růže a dokonce nakrojené do trojůhelníků slupky pomerančů. Při ruce musí být vždy surovina a sušárna, která umožní exponát správně vysušit. Naopak výroba ubrousku výšivaných technikou richelieu má určené výrobní etapy. Nejdříve je nutno nakreslit vzor, potom ho vysušit, vystřihnout a vyprat. Práce končí škrobením a žehlením, aby ubrousek byl rovný jako lístek. Výstavu navštívili kromě občanů obce delegace spřátelených klubů žen z celého Zaolzí. Výstava měla velmi příznivé hodnocení.

   Slavnosti u příležitostí 60. výročí ukončení II. světové války, které se konaly 7.5.2005, se účastnil člen výboru MS PZKO, člen Svazu Polských válečných veteránů v České republice, účastník války Henryk Toman. Slavnosti se konaly u pomníku na Kontešinci v Českém Těšíně. Kromě válečných veteránů se jich účastnila řada oficiálních hostů.

   V sobotu 21.5.2005 se konala v MS PZKO tradiční slavnost – Den matek. Sympatickým prvkem této akce bylo vystoupení devíti starších dětí polské mateřské školy Karviná-Fryštát. Se svou vedoucí Elżbietou Gałuszka v krásném, trvajícím více jak 40 minut programu, předvedli řadu lidových zvyků a složili rovněž přání maminkám, babičkám a prababičkám u příležitostí jejich svátku.

   V sobotu 28.5.2005 se konal v Třinci Festival PZKO, který byl přehlídkou PZKO-vských pěveckých, tanečních, folklorních souborů a lidových kapel a také popových skupin a rockových skupin. Místní skupiny PZKO připravily stánky s občerstvením nebo s atrakcemi pro děti. Hlavním bodem programu bylo vystoupení známé rockové skupiny Lady Pank.

   Klub žen MS PZKO uspořádal 6.6.2005 autobusový zájezd do Pszyczyny. Na programu byla prohlídka muzea zámku v Pszyczyně a lesní školky okrásných stromů a keřů v nedalekých Pisarzovicích. Zámecké muzeum sídlí ve dvoupatrové renesanční budově z XV. století. V muzeu je otevřená stálá expozice, která obsahuje apartmány císaře Viléma II a obývací místnosti z XIX. a XX. století, salónek miniatur a gotické sklepy z XV. století. V Zrcadlovém sále, který má výbornou akustiku, se konají koncerty vážné hudby. Současný rozkvět zámek vděčí jeho dlouholetému řediteli, Januszovi Ziembińskému, který zemřel v roce 2000.  Zámek v Pszczyně je opravdovou perlou Horního Slezska.

   V sobotu 25.6.2005 se konala v MS PZKO tradiční zahradní slavnost, spojená se smažením vaječiny. Koná se vždy v zahradě u Domu PZKO. Výboru MS PZKO organizačně pomáhá Klub žen, v letošním roce byly pro hosty zahradní slavnosti připraveny koláče. Při společných rozhovorech bylo diskutováno o kulturně-osvětové činnosti a blížícím se v září Sjezdu delegátů PZKO.

   V pátek 22.7.2005 pobývali na Těšínském Slezsku ministři zahraničních věcí Polské republiky Adam Daniel Rotfeld a České republiky Cyril Svoboda. Program návštěvy ministrů na našem území zahrnoval rovněž otevření hraničního přechodu Petrovice-Skrbeňsko. Oba ministři a jejich doprovod dorazili na hraniční bod z Českého Těšína ze strany Godowa, kde na obou stranách závory čekaly na ně davy místních obyvatel. Po oficiálních projevech starostů Godowa Józefa Pękali a Petrovic u Karviné Petra Trojka, ministři slavnostně otevřeli tento přechod. Nový turistický přechod pro pěší, cyklisty a osoby pohybující se na invalidních vozících mezi Petrovicemi a Skrbeňskem bude otevřeno denně od 8:00 do 20:00 h.

   Na delegáty Sjezdu PZKO, který se koná v prosinci v Chotěbuzi, byli zvoleni předseda MS PZKO Franciszek Żywczok a Barbara Karolczyk – čteme v usnesení ze schůze výboru z 6.9.2005. Na Sjezdu delegátů PZKO, který se konal 3.12.2005 byly schváleny nové stanovy a byly zvoleny ústřední orgány Svazu. Nový 15členný Hlavní výbor zvolil předsedou opět Zygmunta Stopu. Hlavní výbor PZKO se rozhodl podporovat kulturně-osvětové akce v regionu. Rozběhnou se rovněž přípravy oslav 60. výročí PZKO, které proběhnou v roce 2007.

   MS PZKO uspořádala v sobotu 8.10.2005 tradiční smažení placků (stryků). V rámci akce byl promítnut zajímavý dokumetální film z roku 1998 „Prohlídka Nového Yorku”, se stojícími ještě mrakodrapy Světového obchodního centra na Manhatanu. Film dovezl do Petrovic u Karviné Marian Jędrysek. Host pronesl rovněž krátkou přednášku o Novém Yorku. Informoval, že mnoho Zaolzanů už navštívilo Nový York, několik osob dokonce studovalo v tomto americkém městě. Doprovodnou akcí byla výstava fotografií „Adopce na dálku”. Autor výstavy, Pavel Zuchnický, ukázal především portréty obyvatel údolí řeky Uščorny na Zakarpatské Ukrajině. Nejbližším okolním městem je Mukačevo. Většinu fotografii autor vytvořil v roce 2003. V rámci programu akce bylo vzpomenuto 30. výročí otevření Domu PZKO v Petrovicích u Karviné. Byl postaven v dobrovolné akci Z členy MS PZKO, což umožňuje MS PZKO nepřerušenou kulturně-osvětovou činnost.

   „Głos Ludu – noviny Poláků v České republice” zveřejnil v roce 2005 v rámci cyklu „Tu kdysi učili polské děti” fotografie a popis školních budov v Petrovicích a Dolních Marklovicích. Autor článků, Czesław Gamrot, píše mj.: – V Petrovicích zděná školní budova, která se nedochovala do současnosti, byla postavena v roce 1870. Ředitelem školy byl tehdy Jan Szuścik. V roce 1874 na výuku docházelo už 279 dětí, proto v sousedství byla v roce 1897 postavena nová školní budova. Byla zděná a měla pět tříd, kancelář a dva kabinety, ředitelem školy byl Franciszek Strządała. Když byla v roce 1921 otevřená česká škola, přechodně její žáci byli umístěni v budově polské školy. Výstavba budovy české školy byla ukončena v roce 1925. Za II. světové války obě školy byly uzavřeny. Otevřeny byly ihned po roce 1945, polská třída byla nejdříve umístěna v suterénu české školy. V roce 1947 byla obnovena výuka v budově z roku 1897, v jedné místnosti byla polská třída, v ostatních čtyřech – české třídy. Výuku ztěžovaly chybějící učebnice a školní pomůcky. Na hodinách byl využíván dětský časopis „Nasza szkoła”. I když problémy časem byly vyřešeny, pokles počtu žáků se nepodařilo zastavit. Když se v roce 1975 do školy zapsalo pouze šest dětí, polská škola v Petrovicích byla zrušena. Její ředitelkou byla tehdy Wanda Kondziołka. V budově v současnosti sídlí Hotel Dakol.