Místní skupina PZKO Petrovice v roce 2009

 

Kluby žen v životě Svazuto je název publikace vydané v roce 2009 Hlavním výborem PZKO, s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky. Zdrojem byly archíva a kroniky Klubů žen a soukromý archív Franciszka Bałona. Autory knihy jsou Henryka a Petr Żabińští a Eugenia Kaňa. Příspěvky, které popisují činnost Klubů žen PZKO Petrovice a PZKO Marklovice napsaly Wanda Fusek (Petrovice) a také Wanda Kawka a Ewa Podstawka (Marklovice). Představujeme obsah příspěvku o Klubu žen Místní skupiny PZKO Petrovice: Petrovice“ – První Skupina hospodyň vznikla v 50. letech, po založení MS PZKO Petrovice. První vedoucí byla Anna Janusz. Po smrti dlouholeté vedoucí, v roce 1965, řízení Klubu převzala Elżbieta Piechaczek spolu s hospodyní PZKO Alojzji Błatoń. Obě dámy řídily Klub do roku 1999. Potom z důvodu nemoci předaly řízení Vandě Fusek, která je členem Sekce žen HV PZKO v Českém Těšíně. Dnes Klub žen pracuje ve složení: Alojzje Błatoń, Marie Hanke, Vanda Masłowska, Helena Zolich, Marie Maciążek, Eva Żywczok, Vanda Fusek, Gertruda Michalska, Eva Sztuła a nejmladší Barbara Sztuła. Během času, bohužel, některé kamarádky odešly z naších řad navždy. Setkání se konají vždy dvakrát v měsíci. Projednávány jsou především podrobnosti příprav akcí PZKO a také udržování pořádku v klubovně. Tradiční akcí petrovického Klubu jsou výstavy ručních prací, výšivek, svátečních dekorací nebo pletení. Samozřejmě, obdobně jako v sousedních Skupinách, náš Klub pečuje o Dům PZKO a bere pod svoje opatrovnická křídla všechny akce Skupiny po stránce hospodářské. Díky tomu účastníci odcházejí do svých domovů vlastenecky, intelektuálně a hmotně posílení. V roce 2009 Klub pořádal další čtvrtou výstavu. Společně se Sekcí žen jsme připravily během Festivalů PZKO v Karviné doprovodné výstavy. Jezdíme na setkání funkcionářek, festyny-radovánky, výlety. Klub žen je rovněž spolupořadatelem poznávacích výletů pořádaných MS PZKO. Účastnicí si už prohlédli zámek v Moszné, zámecké muzeum v Pszczyně, školku stromů a keřů v Pisarzowicích, Muzeum Chleba v Radzionkově, Solný důl ve Wieliczce a také Prezidentský zámek ve  Wisle. Kromě pořádání vlastních akcí, členky našeho Klubu žen se účastní akcí sousedních Skupin.

   Výroční schůze Místní skupiny PZKO Petrovice se konala v sobotu 21.2.2009. Předsedou Skupiny byl opět zvolen František Żywczok.

   Głos Ludu” – noviny Poláků v České republice zveřejnil v čísle 4.4.2009 celostránkový článek „Aktivní dokonce bez mladých” na téma činnosti MS PZKO Petrovice. Autorka článku, Elżbieta Przyczko, navštívila petrovické členy PZKO při jarních pracích na údržbě Domu PZKO a přilehlé zahrady a také přípravě výstavy Klubu žen.

    Výstava se konala ve dnech 18-19 4.2009. Předvedeny byly na ní výšivky – křížkové vyšívání a richelieu, výšivky, flandrické krajky, velikonoční dekorace, pletení. Bylo také postaráno o dekoraci expozice, kterou aranžovala členka Skupiny, Barbara Sztuła. Výstavu navštívili, kromě občanů obce, delegace spřátelených Klubů žen z celého Zaolzí a hosté z Golkowic.

   V úterý 5.5.2009 se konala v Domě PZKO v Petrovicích u Karviné schůze Místní skupiny Coexistentie-Soužití. Projednána byla problematika související s činnosti samosprávy v obci.

   V pátek 8.5.2009 byl uspořádán autobusový zájezd s cílem navštívit zámek v Hradci nad Moravicí. S průvodkyní jsme si prohlédli historické místnosti zámku, m.j. renesanční pokoje, barókní salónek, zbrojnici. Mohli jsme vyjít po schodech na gotickou bránu a také odpočinout si v zámeckém parku. Odpoledne jsme vyjeli do Nového Dvora u Opavy, abychom navštívili arboretum, to je statutární území – botanickou zahradu, kde jsou pěstovány různé druhy stromů a keřů pro výzkumno-vědecké a chovatelské účely. Bohužel expozice rostlin v pavilónu byla uzavřena, proto jsme si prohlédli pouze rostliny v zahradě.

   Tradiční akce u příležitostí Dne Matek a Dne Dětí se konala v sobotu 16.5.2009.

   MS PZKO Petrovice v letní sezóně pořádá už pouze jedinou akci, jmenovitě Zahradní radovánky (Festyn Ogrodowy). V letošním roce se konal v sobotu 27.6.2009. Akce se konala v klubovně, protože počasí nepřálo. Setkání mělo soudružský charakter, členové a příznivci Skupiny si sdělili své názory na téma činnosti Svazu nebo obecních záležitostí a společně si zazpívali slezské písně. Byly připraveny atrakce pro děti a dospělé – tombola kolo štěstí. Akce byla spojena se smažením vaječiny a Klub žen připravil domácí koláče.

   V prázdninovém období naši členové a příznivci se účastní venkovních akcí. Nejpočetněji navštěvovanou folklórní akcí na Těšínském Slezsku je jablunkovské Gorolské Święto, které se koná každoročně v rámci Týdne beskydské kultury. V letošním roce se konalo v termínu 6-9.8.2009 r. Naši členové jezdí do Jablunkova především na tradiční nedělní průvod souborů a alegorických vozů a také na vystoupení domácích, polských a zahraničních souborů – v tomto roce jsme mohli obdivovat soubory z Maďarska, Turecka a Ekvádoru. Ochotně navštěvovány jsou rovněž dožínkové akce – 22.8.2009 se konaly Slezské dožínky v Gutech, týden později dožínky v Dolní Suché, Oldřichovicích a Havířově-Bludovicích.

    Tradiční smažení placků (Strykówka) se konalo 19.9.2009.

   Organizační záležitostí byly diskutovány na konferenci Oblastní rady PZKO dne 3.11.2009 v Karviné-Ráji. Konference se účastnil dosavadní předseda PZKO Zygmunt Stopa. MS PZKO zastupoval předseda Skupiny František Żywczok. Předsedou karvinské oblasti byl zvolen Eugeniusz Matuszyński.

   MS PZKO na schůzí výboru 1.12.2009 zhodnotila kulturně-osvětovou činnost ve druhém pololetí tr. Aktivní je Klub žen, setkání se konají dvakrát v měsíci. Členská základna čítá 118 osob, z toho je asi 30 % aktivních členů.

   V sobotu 5.12.2009 jednal v Horní Suché XXI. Sjezd delegátů PZKO. Účastnilo se ho 204 delegátů zastupujících téměř 13 000 členů, sdružených v 84 místních skupinách. Delegáty MS PZKO byli František Żywczok, předseda MS PZKO, Barbara Karolczyk a Tadeusz Toman. PZKO působí téměř ve všech obcích a městech na území levého břehu Olzy. Disponuje celkem 43 Domy PZKO. Aktivní jsou zájmové kluby, pěvecké sbory, amatérské divadlo, taneční soubory apod. Sjezd delegátů PZKO schválil plán práce na budoucí 4leté období. Bude ho plnit 21-členný HV PZKO s předsedou PZKO Janem Ryłko v čele.

   V sobotu 12.12.2009 se konala v Petrovicích u Karviné tradiční akce – Mikulášská besídka, kterou uspořádala MS PZKO. S kulturním programem vystoupily děti z Golkowic, obce z druhé strany Petrůvky sousedící s Petrovicemi u Karviné. Děti ze Sdružení škol – Základní školy a Gymnázia Golkovice vystupují v petrovickém PZKO téměř každoročně. Tentokrát program s žáky první třídy připravila učitelka Katarzyna Tomas. Hlavním bodem programu był příchod sv. Mikuláše (Karol Rabel), Anděla (Jadwiga Karolczyk) a dvou Malých Andílků (3-letá Monika Klikar a 6-letá Helenka Karolczyk) s dárky. Všechny děti z Petrovic u Karviné, které přišly do PZKO ze svými rodiči a prarodiči, a bylo jich dvacet, aby obdržely dárek, nejdříve musely recitovat básničku nebo zazpívat písničku. Většina dětí recitovala nebo zpívala polsky, některé česky. Pohoštění připravil Klub žen. Organizačně akci zajistil výbor skupiny v čele z předsedou Františkem Żywczokem.