Místní skupina PZKO Petrovice v roce 2006

 

Výbor Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu Petrovice u Karviné schválil na své lednové schůzi plán práce na letošní rok. Výbor se bude scházet jednou měsíčně, což je nutné, aby bylo možno připravit nové kulturně-osvětové akce a zhodnotit ty, které už proběhly. Místo miniplesu v únoru byla uspořádána bečka na sledě, na které se členové Skupiny bavili u akordeonu a reprodukované hudby. Byla zajištěna tombola a chutné pohoštění připravené Klubem žen. Bylo rozhodnuto, že pokud bude zájem, v příštím roce se minibal bude konat. Na letošní rok jsou ještě plánovány akce, jako besídka u příležitosti Dne matek, zahradní slavnost se smažením vaječiny, přednáška, smažení stryků a mikulášská besídka. Zkoušky a vystoupení obnoví smíšený pěvecký sbor Piotrowice-Marklowice. Naopak Klub žen, který je nejaktivnějším souborem Skupiny, uspořádá výstavu a zájezd.

    Ve středu 22.3.2006 se konalo tradiční Jarní setkání Klubů žen z celého Zaolzí, tentokrát v Jablunkově. Na setkání odjely členky našeho Klubu žen, Wanda Fusek, Ewa Sztuła, Maria Maciążek, Ewa Żywczok a Wanda Masłowska. Krátký kulturní program připravil dětský soubor Torka z Jablunkova. Franciszek Bałon v krátké besedě vyprávěl o svých dvou kuchařských knihách. Jak řekla Henryka Żabińska, předsedkyně Sekce žen Hlavního výboru PZKO, na letošní rok jsou ještě plánovány zájezd na Slovensko a do Polska a také Podzimní setkání v Havířově-Bludovicích.

    Místní skupina PZKO Petrovice u Karviné pořádá tradiční akce, Den matek, nebo zahradní slavnost. Besídka u příležitosti Dne matek se konala 21.5.2016. Členové PZKO vždy připravují pro Dámy krátký kulturní program s nejlepším blahopřáním a květinami. Funkcionářky Klubu žen, které připravují vždy pohoštění, mohly si tentokrát odpočinout, protože číšníky jsou tohoto dne Pánové. Zahradní slavnost spojená se smažením vaječiny, byla naplánována na sobotu 24.6.2006. Bude zajištěna tombola a kolo štěstí.

    V úterý 16.5.2006 petrovičtí členové PZKO uspořádali zájezd do Polska. Odjedli jsme ráno autobusem směrem na Bohumín, Chalupki a Rybnik. První zastávkou na trase zájezdu bylo Muzeum Chleba v Radzionkově u Bytomi. Muzeum je otevřeno od pondělí do pátku v 8.00-15.00 h. Prohlídka pro skupiny nad 30 osob je možná rovněž, u kávy a krupniku, v odpoledních hodinách. V barevném propagačním letáku můžeme přečíst, že „Muzeum vzniklo z úcty k historii a potřeby srdce”. Shromážděny jsou v něm exponáty sbírány mnoho let, všechno co sloužilo pravdě o produkci chleba a všechno co „svědčí o úctě ke chlebu”. Zajímavá přednáška o historii pečení chleba byla doplněna filmem. Každý návštěvník obdržel kousek těsta a upletl si housku nebo vánočku k pečení. Po ukončení prohlídky pečivo bylo hotovo. Na zpáteční cestě jsme navštívili památkový kostel v Piekarách Slezských, který je rovněž zpřístupněn turistům. Zájezd se velmi podařil, počasí nezklamalo, prohlásil vedoucí zájezdu, Władysław Sztuła. Exkurze se zúčastnilo 20 členů a příznivců Skupiny.

    Místní skupina PZKO Petrovice u Karviné uspořádala 7.10.2006 smažení „stryků“, w rámci kterého se konal předvolební mítink kandidátů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ ve volbách do obecní samosprávy. Kandidáti představili přítomným své programové priority. Doprovodnou akcí byl cyklistický výlet žáků základní školy z Golkowic, obce na druhé straně Petrůvky, kteří po ujetí několika kilometrů po cestičkách Petrovic a Karviné, ukončili výlet na konzumpci „stryků“. Děti se svými vedoucími navštívili fryštátský zámek. Jménem MS PZKO Petrovice u Karviné výlet doprovázela Jadwiga Karolczyk.

    Komunální volby se konaly 20. a 21.10.2006. Nejvíce hlasů získal starosta obce Petr Trojek a strana, kterou zastupuje, Občanská demokratická strana. COEXISTENTIA-SOUŽITÍ získala jeden mandát, členem Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné se stal Stanislav Konkolski.

    V sobotu 9.12.2006 se konala tradiční štědrovečerní besídka spojená s mikulášskou besídkou. Členové PZKO se rozhodli pokračovat ve spolupráci se sousedy zpoza řeky Petrůvky a opětovně pozvali na akci do Petrovic hosty z Polska. Žáci základní školy ze Skrbeńska, pod vedením svých učitelů, připravili krátký program, na který se složily recitace se sváteční štědrovečerní tématikou. Vystoupily rovněž děti a vnuky členů Skupiny. Žákyně 2. třídy „Polské základní školy Karviná-Fryštát“, Agata Żywczok, předvedla klavírní skladbu. Hlavním bodem programu byl příchod Mikuláše Karla Rabela, který všechny děti, a bylo jich více jak dvacet, obdaroval dárky. Aby mohly obdržet dárek, děti musely předvést básničku nebo zazpívat písničku. Po ukončení mikulášské besídky se konala štědrovečerní besídka, akce pro dospělé. Občerstvení připravily dámy z Klubu žen, Wanda Fusek, Ewa Żywczok, Ewa Sztuła, Helena Zolich, Wanda Masłowska a Maria Maciążek. Hlavními nápadníky akce byly Jadwiga a Barbara Karolczyk.

    Pěvecký sbor Piotrowice-Marklowice, který působí v naší obci, je pokračovatelem dlouholetých pěveckých tradic. Začal působit v roce 1970. Jeho zakladateli a prvními sbormistry byli Rudolf a Elżbieta Wójcikové. Po nich sbormistrovský kolík převzali Tadeusz Błanik a Erwin Masłowski. Čas bohužel způsobil, že sboristé zpívají už pouze pro svou vlastní radost, a vystoupení omezují na účast v akcích PZKO a obce Petrovice u Karviné. V průběhu posledních dvou let několik sboristů zemřelo, a některým dalším zdravotní stav znemožňuje zpívání. Proto přechodně byla činnost pěveckého sboru ukončena. V následující sezóně 2006/2007 sboristé plánují obnovit pravidelné každotýdenní zkoušky. Zda pěvecký sbor bude zpívat, jak doposud, na čtyři hlasy, nebo se omezí na dva hlasy, rozhodne počet sboristů. Dnes je sbormistrem Jadwiga Karolczyk.

    Místní skupina PZKO Petrovice u Karviné se připravovala na oslavy 60. výročí PZKO, které proběhnou v roce 2007.