Místní skupina PZKO Petrovice v roce 2008

 

Schůze výboru Místní skupiny PZKO Petrovice byla svolávána pravidelně, kromě období prázdnin, první úterý v měsící. Výbor pracoval ve složení František Żywczok (předseda), Otmar Zolich (místopředseda), Jadwiga Karolczyk (tajemník), Zdislav Mikula (pokladník), Zbigniew Mencner (vedoucí rajónních), Vladislav Sztula (hospodář), Vanda Fusková, Barbara Karolczyk, Ervín Michalski, Karel Rabel, Tadeusz Toman a Jan Zolich. Složení 3-členné revizní komise: Gertruda Michalská, Helena Zolichová, Irena Kondziołková. Na schůzích byly projednávány zejména běžné hospodařsko-organizační záležitosti a příprava kulturně-osvětových akcí. Členská základna čítá 118 osob, z čeho asi 30% je aktivních v rámcí organizace. Nejaktivnější je Klub žen, jehož setkání se konají dva krát v měsíci. Členové Skupiny se účastní divadelních her Polské scény Těšínského divadla, divadlo dává své hry v rámci předplatného v karvinském Domě kultury. Delegát výboru Místní skupiny PZKO Petrovice se účastnil Konventů předsedů, který se konal 9.10.2008 v Českém Těšíně.

    V pátek 8.5.2008 byl uspořádán autobusový zájezd do Visly. Členové PZKO si prohlédli město, obdivovali krásné krajiny a také beskydskou architekturu. Byla možnost individuálně nakoupit a také odpočinout si městském parku.

    V průběhu roku bylo uspořádáno několik akcí. Tradiční besídka u příležitosti Dne matek a Dne dětí se konala v sobotu 24.5.2009. V rámci této slavnostní akce program jejím účastníkům zpříjemnili žáci Základní školy Golkovice. MS PZKO spolupracuje s touto školou z druhé strany Petrůvky. Dětí našich členů přípravily maminkám a babičkám přání ve formě básně, písně nebo obrázku.

    MS PZKO Petrovice uspořádala v sobotu 28.6.2008 zahradní radovánky (festyn) ze smažením vaječiny. Na programu byla m. j. soutěž lidové písně. Tradiční kopačka ve formě soudružského setkání se konala v sobotu 20.9.2008. V sobotu 13.12.2008 byla uspořádána tradiční akce – mikulášská besídka s programem připraveným ve vlastním rozsahu. V úterý 30.12.2008 se konala štědrovečerní besídka, které se zúčasnilo rovněž několik členů MS PZKO Marklovice.