Dějiny Místní skupiny PZKO Petrovice

 

 

Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu PZKO Petrovice u Karviné byla založena 27.11.1947. Navazovala na předválečné tradice polských kulturně-osvětových, náboženských a sportovních spolků, které působily na území tehdy samostatných obcí Petrovice, Závada a Prstná (v Dolních Marklovicích vznikla samostatná Místní skupina PZKO). Její dějiny sepsali v kronikách skupiny Sylwester Mencner, Jan Wachtarczyk a Danuta Toman. Prvním předsedou byl Erwin Hołek, tajemníkem Robert Burzyk, pokladníkem Antoni Masłowski, funkcionáři m. j. Dominik Kania, Emil Sobocik, Rudolf Wójcik. Skupina pracovala v rámci tří sekcí – divadelní, sportovní a pěvecké, ve složitých podmínkách, v sále restaurace „Urbanczyk”. Působil smíšený sbor „Hejnał”, mužský sbor „Zgoda”, jehož dlouholetým sbormistrem byl Leon Janiurek. V 1951 roce se skupina přemístila do svého druhého v pořadí sídla, tzv. „Tirasuvky” (budova byla zbourána v 2015 roce), kde pro potřeby PZKO byl adaptován stolářský obchod. Kromě akcí PZKO konaly se tu školní akce. Do 1974 roku v Petrovicích existovala polská základní škola nižšího stupně. V PZKO přednášel MUDr. Karol Rotigiel. V tomto období úspěšně vystupoval kabaretní soubor „Łaziki”, jeho zakladatelem byl Erwin Masłowski. Od 1966 roku sídlem skupiny byl dřevěny barák bývalé chemické továrny a sousední park, budova a park už neexistují. Slavnostní otevření současného Domu PZKO ve středu obce se konalo 16.10.1976. Jeho majitelem je Obec Petrovice u Karviné, postaven byl v akci Z (zdarma) členy PZKO. Stavbyvedoucími byli Henryk Toman a Teofil Tomala, o jeho technický stav pečovali postupně Józef Błatoń, Władysław Sztuła a funkcionářky klubu žen Anna Janusz, Elżbieta Piechaczek, Alojzja Błatoń. Předsedou skupiny, který nejdéle působil v této funkci – a to 16 let, byl Oskar Mikula. V Domě PZKO působil od 1972 roku smíšený sbor „Petrovice-Marklovice”, jeho zakladateli byli Rudolf Wójcik a Elżbieta Wójcik, mládežnický klub „Piwnica”, „Kapela Podwórkowa” ve složení Erwin Masłowski, Erwin Michalski, Tadeusz Błanik. Tu je soustředěn život místních Poláků. Populární byly společenské plesy pořádany v sálu restaurace „Krótki”, později plesy mini-bály. Hojně návštěvovány byly zahradní slavnosti, pěvecké akce, besídky u příležitosti Dne matek, či mikulášské besídky a sborové štědrovečerní večeře. Téměř každý rok byly pořádány vlastivědné výlety či zájezdy na vystoupení sboru do Raby Wyžné, Grudyně Velké, byly pořádány autobusové výlety do vzdálenějších míst, např. do Vídně nebo Krakowa. Současná členské základna čítá asi 110 členů, výbor je 11členný, revizní komise 3členná. Působí klub žen, klub propozic, pořádáné jsou kulturně-osvětové a společenské akce, výstavy, přednášky, výlety. Každý člen se může účastnit společenského života Místní skupiny PZKO Petrovice u Karviné.