Místní skupina PZKO Petrovice u Karviné v roce 2004

 

Prvním společným setkáním členů Místní skupiny Polského svazu kulturně-osvětového Petrovice u Karviné (dále MS PZKO) byla novoroční zábava dne 10.1.2004. V rámci této akce smíšený pěvecký sbor Piotrowice-Marklowice zazpíval několik skladeb.

   V letošním roce, se z objektivních důvodů – porucha plynového topení, nekonala výroční schůze MS PZKO, ani naplánovaný na únor minibál. To neznamená, že MS PZKO nepracuje, právě naopak. Výbor MS PZKO se pravidelně schází vždy první úterý v měsíci. Předsedou MS PZKO je Franciszek Żywczok, jeho zástupcem Karol Rabel. Jiné povinnosti ve výboru byly předány mladším členům, Jadwidze Karolczyk – tajemník MS PZKO, Władysławu Sztulovi – hospodář MS PZKO, Zdzislawovi Mikulovi – pokladník MS PZKO a Erwinovi Michalskému – vedoucí rajónových. Výbor MS PZKO zhodnotil činnost v roce 2003 a vymezil plán práce na letošní rok. V rámci finančních možností byly pořádány tradiční akce. Reprezentačním souborem MS PZKO je smíšený pěvecký sbor Piotrowice-Marklowice, jehož patronem je rovněž MS PZKO Marklovice. Sbor má 22 zpěváků, v minulém roce uskutečnil 28 zkoušek a 4 vystoupení – jedna v rámci akce MS PZKO a třikrát při bohoslužbě v kostele. Aktivní je Klub žen, který pracuje pod vedením Wandy Fusek. V minulém roce Klub žen MS PZKO pomáhal při přípravě Babského festynu Sekce žen Hlavního výboru PZKO v Orlové-Porubě a také Obecních slavností v Petrovicích u Karviné. V minulém roce vznikl rovněž Klub Seniora. Zajímavě vypadá spolupráce, jaká byla zahájena se Základní školou Golkowice.

   Dne 1.5.2004 Polská republika a Česká republika se staly členy Evropské unie. Této události byla věnována většina akcí, jaké pořádaly samosprávy a občanská sdružení. Aktivní byla rovněž naše MS PZKO. Na besídce u příležitosti Dne matek dne 15.5.2004 vystoupila klavíristka Wanda Miech, spolu se svou vnučkou, žákyní Polského gymnázia v Českém Těšíně, Grażynou Miech. Jejich vystoupení bylo odměněno mohutným potleskem. Dne 19.6.2004 členové a příznivci MS PZKO se bavili na tradiční Zahradní slavnosti, spojené se smažením vaječiny. Výbor MS PZKO zval do svého sídla nejen členy, ale rovněž příznivce z řad občanů české národnosti.

    Dne 20.5.2004 MS PZKO uspořádala autobusový zájezd do Moszny u Krapkovic. Na programu poznávacího zájezdu byla mj. prohlídka paléce a rozprostírajícího se na rozloze 7 hektarů dubového parku. Palác v Moszně má zajímavou historii a také bohatou architekturu. Má 99 věží a věžiček, protože v období jeho výstavby pro zámky se 100 a více věžemi se platila vysoká daň. Dnes palác slouží jako Centrum léčby neuróz a také hotel. Do poloviny XX. století jeho majitelem byla rodina hraběte Winklera.

   Mše svatá dne 30.5.2004 v petrovickém římskokatolickém kostele, kterou sloužil kn. Henryk Lorisz, byla věnována jednotící se Evropě. Mimořádnost neděle podtrhovala přítomnost biskupa V. Lobkowicze a také hostů se Slezského Wodzislawi a Radlina, kn. Marcela Tesarczyka a kn. Antonína Stycha, kteří společně s hospodářem petrovické farnosti sloužili bohoslužbu. Dodatečnou atrakcí byl umělecký doprovod liturgie v provedení farního sboru z Radlina. Bohužel hraniční přechod, Petrovice-Skrbeňsko, jehož otevření bylo přislíbeno společně s přistoupením Polska a Česka do Evropské unie, nadále zůstal uzavřený, a jména sboristů z Radlina, překračujících hranici, byla, jako v období hlubokého komunismu, zapsána na listinu se zvláštním razítkem.

    V rámci oslav 10. výročí spolupráce Petrovic u Karviné a Godowa, starosta obce, Petr Trojek, uspořádal dne 28.8.2004 slavnostní oběd pro oficiální hosty Obecních slavností v nově postaveném Švýcarském domě. Iniciatory této spolupráce byli Marian Janas, tehdejší člen Rady obce Petrovice u Karviné a předseda MS PZKO a Ludwik Piechaczek, starosta Godowa.

   Strykovka (smažení placků) byla uspořádaná 2.10.2004. V rámci akce se konala členská schůze, na které byl projednáván plán práce na rok 2005. V sobotu 8.10.2004 delegátky Klubu žen MS PZKO, Wanda Fusek, Ewa Żywczok, Maria Hanke, Ewa Sztuła a Wanda Masłowska, se zúčastnily Setkání Klubů žen v Albrechticích. Mikulášská besídka se konala v úterý 7.12.2004, ihned po schůzi výboru MS PZKO. Nemohly chybět dárky od Mikuláše. Akce se účastnili, kromě členů výboru MS PZKO, sboristé se svými rodinami.

   Folkloristická sekce PZKO vydala Etnografický buletin „Sto let etnografie nad Olzou”, který obsahuje mj. článek o knězi Oskaru Zawiszovi (1878-1933), který byl krátce rovněž administrátorem římskokatolického kostela v Petrovicích. Těšínské divadlo připravilo trojjazyčné představení „Těšínské niebo – Cieszyńskie nebe”, v jazyce polském, českém a slezském nářečí, na základě písní Jaromíra Nohavicy. Byly pořádány rovněž školní akce za účastí rodičů žáků polské základní školy Karviná-Fryštát.