Místní skupina PZKO Petrovice v roce 2013

 

   Kulturně-osvětová činnost a hospodářské výsledky za rok 2012 byly zhodnoceny na členské schůzi Místní skupiny PZKO Petrovice v pondělí 28.1.2013. Jménem výboru zprávu přednesla její předsedkyně, Jadwiga Karolczyk.

   V sobotu 23.2.2013 se konala výroční schůze MS PZKO Petrovice. Na kulturní program se složily recitace poemy Adama Mickiewicze „Pan Tadeusz“. Jedná se o společenský román na historickém pozadí napsaný veršem, ale který má epický charakter. Akce se odehrává v roce 1811, v předvečer napoleonských válek. Obsahuje dějové pásmo sporu mezi dvěma šlechtickými rody na území příhraničí. Úryvky „Pana Tadeusze“ – invokace, Jankielův koncert a epilog recitovali členové místní skupiny, Zdzisław Mikula a Tadeusz Toman. Zprávu o činnosti skupiny za období 2011-1013 r. probrala její předsedkyně Jadwiga Karolczyk. Skupina má přes stovku členů, avšak aktivních je pouze asi 1/3 členské základny. Výbor skupiny pořádá tradiční akce, jako například slavnosti Dne matek a Dne dětí, strykówku, mikulášskou besídku, výlety do Polska, v minulém roce se poprvé konala silvestrovská zábava. Aktivně pracuje klub žen pod vedením Wandy Fusek. Setkání členek klubu jsou pořádány pravidelně první pondělí v měsíci, vždy před schůzí výboru skupiny. Největší akcí skupiny je výstava ručních prací, výšivek a svátečních ozdob a pletení, která se koná každé dva roky. Společenského života klubu se účastní Ewa Żywczok, Ewa Sztuła, Wanda Masłowská, Gertruda Michalská, Helena Zolich. Kromě členek klubu jsou vystavovány práce osob z poza klubu, například reliéfy z papíru v provedení Wandy Dworokové. Diskuzní klub, který byl založen před dvěma roky, pořádá pravidelně každé dva měsíce přednášky a setkání se zajímavými lidmi. Výroční schůze zvolila 11členný výbor skupiny a 3člennou revizní komisi ve složení: Jadwiga Karolczyk – předsedkyně, Otmar Zolich – místopředseda, Wanda Fusek, Jolanta Janusz, Barbara Karolczyk, Roman Karolczyk, Zbigniew Mencner, Erwin Michalski, Zdzisław Mikula, Marcela Mirová, Jan Zolich, RK – Irena Kondziołka, Helena Zolich, Franciszek Żywczok. Delegáty na listopadový Sjezd delegátů PZKO v Mostech u Jablunkova byli zvolení Jadwiga Karolczyk a Jaroslav Mira. Bylo diskutováno na téma plánu akcí na období následujících dvou let.

   Místní skupina a diskuzní klub PZKO Petrovice pozvaly v pondělí 18.2.2013 do Domu PZKO na přednášku Józefa Przywaru na téma polského letectví v meziválečném období a tragické smrti polských letců F.Żwirky a S.Wigury. Přednášející spolupracuje s leteckými sdruženími a kluby v Polsku. Zdrojem informací na přednášku byla kniha Grzegorze Kasztury „Z dějin polského letectví na Těšínském Slezsku v letech 1912-1939“. Autor publikace byl nedávno hostem Zaolziańského Stowarzyszení Lotniczeho F.Żwirka a S.Wigury, členem kterého je Przywara. Poláci získávali povolání letce v rakousko-uherské armádě, pocházejí z ní dva důstojníci Polské armády, kteří se účastnili bojů o Těšínské Slezsko v  roce 1919, a po jejich ukončení se stali letci. Byli to Bernard Adamecki narozen v Dolních Marklovicích a Edward Peterek z Třince. V období II. Polské republiky do řad letectví vstoupilo mnoho občanů Těšínského Slezska. Přednášející se rozsáhleji věnoval úspěchům polských letců v meziválečném období, vítězstvím v mezinárodních soutěžích, s přihlédnutím k životopisům Franciszka Żwirka a Stanisława Wigury. Mluvil o podrobnostech tragického letu, při kterém oba letci zahynuli. Bylo to 11.9.1932 nad kosteleckým návrším v Těrlicku. Józef Przywara ukázal na přednášce mnoho zajímavých fotografií. Posluchači se ptali na podrobnosti tohoto tragického letu. Jedna z přítomných Wanda Fusek, která jako dítě pamatuje tuto dobu, vzpomíná bouřku, která tohoto dne zuřila rovněž nad Petrovicemi a Karvinou. Památce Żwirky a Wigury je věnován pomník v Těrlicku-Kostelci. Jejich jménem je také pojmenován Polský dům PZKO v Těrlicku.

   Místní skupina PZKO Petrovice vydala koncem minulého roku brožuru pod názvem Biuletyn – Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach“. Ve vydané monografii jsou uvedeny dějiny MS PZKO Petrovice, informace o činnosti místní skupiny v roce 2011 a 2012, rozsáhleji je popsána činnost jednotlivých sekcí skupiny, rovněž plán práce na rok 2013. Publikace obsahuje 15 fotografií, z toho 6 barevných, z archívu skupiny. Jejím redaktorem je Tadeusz Toman.

   V pondělí 22.4.2013 diskuzní klub MS PZKO Petrovice uspořádal setkání s Alexandrem Pálffym, funkcionářem Sdružení Maďarů žijících v českých zemích a politického hnutí COEXISTENTIA. V čele svazu je Anna Rákóczi. Její manžel, František Rákóczi, doprovázel přednášejícího jako řidič. Plánované vystoupení maďarského pěveckého souboru „Csaloganyok“ se bohužel neuskutečnilo z důvodu nemoci jeho členů. Alexander Pálffy pochází z Galanty, je inženýrem-chemikem. Pracoval ve vedoucích funkcích téměř všech velkých chemických závodů na území bývalého Československa. Nadále přednáší na Vysoké škole báňské v Ostravě a také na Polytechnice v Bratislavě. Přednášející odpověděl na otázky týkající se slovensko-maďarských vztahů. Na Slovensku žije velmi početná maďarská národnostní menšina, avšak slovenská vláda nepříliš příznivě na ní hledí... – Právě nedávno jsme měli na toto téma diskuzi v Maďarském klubu hnutí COEXISTENTIA. Historici připravili materiály týkající se nedávných, pro Maďary nepříznivých výroků slovenského premiéra Roberta Fica. Je známo, že vzájemné vztahy Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána se nevyvíjí dobře. O nepříliš dobré kvalitě slovensko-maďarských vztahů svědčí rovněž to, že prezident Ivan Gašparovič teprve po deseti letech ve funkci prezidenta navštívil Maďarsko – řekl.

   Místní skupina PZKO Petrovice uspořádala 8.5.2013 autobusový zájezd do Tychů, 130tisícového města ve Slezském vojvodství, důležitého střediska potravinového a automobilového průmyslu. Dospělí účastnící výletu navštívili Knížecí pivovar (Browar Książęcy), který byl založen v roce 1629. V pivovaru působí Muzeum Pivovarnictví, v rámci exkurse byl nám promítnut film o dějinách podniku a byly nám ukázány jeho provozy. Exkurse byla ukončena degustací piva. Ve stejnou dobu si děti hrály v Zábavném parku v Katovicích. Na zpáteční cestě jsme se zastavili nad Paprocanským jezerem, které jako umělá vodní nádrž vznikla v důlním díle dřívějších železáren. Jezero je zarybňováno kaprem. Okolí Paprocan je obhospodařováno, vznikají parkoviště, cyklostezka, promenády, malé pláže, hřiště a místa pro pořádání akcí. Vstup je volný. Avšak nádrž není přohlášena jako koupaliště – voda v něm není vhodná ke koupání.

   Místní skupina PZKO Petrovice uspořádala v sobotu 18.5.2013 v Domě PZKO slavnosti Dne matek a Dne dětí. V rámci kulturního programu vystoupil pěvecký soubor Základní školy Prameny Karviná-Ráj. V průběhu akce pro děti byl zajištěn výlet do Dobrovolného hasičského sboru v Závadě.

   Místní skupina PZKO a také Římskokatolická farnost pozvaly 2.6.2013, v neděli odpoledne, do dřevěného kostela v Dolních Marklovicích na Koncert posvátné hudby, který se konal v rámci XXI. ročníku „Trojok Śląski“. Koncertu se účastnily smíšené sbory „Echo“ z Zebřidovic a „Ogniwo“ z Katovic, letošní laureát Kapituły Nagrody im. Stanisław Moniuszki.

   V pondělí 3.6.2013 se konala, poslední před prázdninami, schůze výboru MS PZKO Petrovice. Předsedkyně klubu žen MS PZKO Wanda Fusek informovala o účastí žen na výstavách spřátelených klubů žen v Milíkově a Dolních Bludovicích. Po ukončení schůze se konala přednáška spojena se stravovací léčbou sv. Hildegardy. Přednášku společně s ochutnáváním produktů předváděl Henryk Gut, diplomovaný masér, naturo-terapeuta a stravovací poradce, který se zabývá apiterapií, léčebnou masáží, reflexologii, a rovněž léčebnými dietami, kosmetickou masáží a elektroakupunkturou.

   V pondělí 17.6.2013 diskuzní klub uspořádal setkání s ředitelem Základní školy s polským jazykem vyučovacím Karviná-Fryštát, Tomaszem Śmiłowským. Jedná se o jedinou polskou školu na území města, která umožňuje vzdělávání v polském jazyce. Navštěvují ji také děti z okolí Karviné, včetně dětí bydlících na území naší obce. Počet žáků v posledním období se stabilizoval, a kolísá na počtu asi 160-170. – Snažíme se účastnit co největšího počtu akcí, kde se naši žáci prezentují na pozadí svých kolegů ze škol s českým jazykem vyučovacím. Považujeme to za velmi důležité. Soutěž v cizích jazycích zvýšila naši prestiž v očích mnoha, protože naši žáci dosáhli velmi dobrých výsledků. Přední místa naší žáci získali v soutěži „Karvinský talent“ – řekl Śmiłowski. – Mimoškolní činnost má v polských školách důležité místo, ale nemůžeme zapomínat, že naším hlavní úkolem je vzdělávání a příprava žáků do života, a kulturně-osvětovou činnost uskutečňujeme tehdy, pokud zůstává na to čas a síly. Škola klade důraz na schopnost čtení s porozuměním, protože v posledním dvacetiletí čtenářské dovednosti žáků klesají. Důležité je, aby žáci byli v kontaktu s živým polským jazykem, proto jezdíme do Cieszyna na polské filmy, do školy zveme učitele z Polska. Důraz je kladen také na výuku anglického jazyka. Škola uskutečňuje celou řadu zajímavých projektů, působí v ní různé zájmové kroužky – doplnil.

   V září si připomínáme 74. výročí vypuknutí II. světové války. Pomník na počest petrovických obětí války se nachází před farním kostelem v Petrovicích u Karviné. Jeho odhalení následovalo 20.11.1973, na jeho tabuli je patrný nápis: „Obětem koncentračních táborů – Ofiarom obozów koncentracyjnych“ a 9 jmén: Jan Gawełczyk, Franciszek Grobelny, Ignacy Masztalerz, Julia Masztalerzová, Rudolf Korpak, Jan Kot, Franciszek Krótki, Alojzy Popiołek, kn. Jan Szymeczek. Záštitu nad pomníkem drží MS PZKO Petrovice.

   V pondělí 16.9.2013 MS PZKO Petrovice pozvala své členy do Domu PZKO na přednášku dr. Tadeusze Siwka s Rychvaldu. Jejím tématem bylo sčítání lidu a činnost Zeměpisného sdružení, kterému předsedá. Jde o celostátní sdružení se sídlem v Praze, které má přes 400 členů s odděleními v Ostravě, Brně a jiných větších městech. Geografové pořádají vždy každé čtyři roky celosvětové kongresy, ve kterých Tadeusz Siwek zastupuje Českou republiku. Naposledy se konaly v USA, Německu, Tunisku a Číně.

   V neděli 9.11.2013 se konala v Domě PZKO v Petrovicích u Karviné výstava klubu žen n. t. „Děti pro maminky a maminky pro děti”. Zpočátku listopadová výstava měla být klasickou výstavou ručních prací. Bohužel starší ženy onemocněly a bylo nutno vymyslet něco nového. – Škoda nám bylo rezignovat z výstavy, začali jsme hledat smysluplné řešení. No a podařilo se, čehož výsledkem je společná výstava dětí a jejich mladých maminek. Protože je známo, že děti mají hodně svých práciček, které vlastnoručně připravují jako dárky pro maminku, tatínka, babičku nebo dědečka. Naopak jejich maminky upekly originální narozeninové dorty – přibližuje genezi první výstavy mladých členek petrovické skupiny její předsedkyně Jadwiga Karolczyk. Výsledkem bylo, že do přípravy výstavy se zapojilo sedm mladých maminek a jejich děti navštěvujících polskou školu a mateřskou školu Karviná-Fryštát. Své výrobky přinesli také vnuci starších členek, kteří navštěvují místní českou školu. Účast v takové výstavě je pro ně příležitostí navštívit Dům PZKO a umožňuje také kontakt s polskosti. Bylo možno zhlédnout barvené prácičky, výšivky z korálků a kamínků, keramické výrobky, obrázky, ozdoby, dárečky. A také výrobky o tématice Božího hodu, adventní věnce, svícny, ozdůbky, které bylo možno na místě zakoupit. Samostatné místo zaujaly barevné dorty. Každý z nich je samostatné umělecké dílo a jiný nápad. Proto jsme viděli panenku Barbie, draka, autíčko, nebo domek s pejsky. A odkud mladé ženy čerpají inspiraci? – Některé věci hledám na internetu, jiné sama vymýšlím – řekla Urszula Klikarová. Obdobně Marcela Mirová hledá inspiraci na internetu. Naopak zájem o cukrářské výrobky přinesl samotný život. – Když děti dorostly do věku, že chtěly mít vlastní dorty, začala jsem vymýšlet, a zde je toho výsledek”. Kuchařské talenty pravděpodobně zdědila po babičce, funkcionářce darkovské PZKO, která – jak prohlásila – mnoho pekla. Starší věkem ženy se nemusí obávat o budoucnost svého Klubu žen. Přesvědčily se, že jejich mladší kamarádky mohou případně je nahradit. Avšak nadále jim pomáhají a radí. Na vaření gulášů a pečení koláčů i tentokrát dohlížely starší ženy Wanda Fusek, Wanda Masłowská, Helena Zolich. – V květnu se zaměníme rolemi. My připravíme výstavu našich ručních prací, a mladší ženy se postarají o kuchyni – oznamuje 88letá Wanda Fusek, vedoucí Klubu žen, která je ráda, že mezi mladými ženami určitě najde hodného nástupce.

   V úterý 18.11.2013 se konalo v Domě PZKO v Petrovicích u Karviné setkání členů MS PZKO Petrovice se členy sousední skupiny v MS PZKO Marklovice v čele s jeho předsedou Adrianem Bogoczem. Funkcionáři marklovické skupiny, m. j. bývalý předseda Edward Kawka a tajemník Jan Rygiel informovali o kulturně-osvětové činnosti skupiny a přednesli seznam akcí, které pořádají. V diskuzi byla řeč o úspěších, a také problémech, které jsou v obou skupinách podobné. Byla zdůrazněna nutnost vzájemné spolupráce. Obě skupiny mají přibližně po 90-100 členů, působí na území stejné obce a pouze společně mohou zastavit pokles zájmu svých členů účastí na společenských akcích. Marklovičané pozvali petrovičany na sportovní utkání ve stolním tenisu 23.11.2013 – zúčastnili se dva členové skupiny, naopak petrovičané marklovičany pozvali na štědrovečerní besídku, která se konala 28.12.2013.

 

   Jan Ryłko bude také v následujících čtyřech letech předsedou Polského svazu kulturně-osvětového. Rozhodl o tom XXII. Sjezd delegátů PZKO, který se konal v neděli 24.11.2013 v Mostech u Jablunkova. MS PZKO Petrovice zastupovali Jadwiga Karolczyk a Jaroslav Mira. Sjezd schválil nové stanovy PZKO a zvolil 11členný Hlavní výbor .