Cílem Polského svazu kulturně-osvětového (PZKO) je uržování etnické totožnosti polského obyvatelstva Těšínského Slezska a také Poláků v České republice všestranným rozvojem kultury a osvěty, navazující na rodinné tradice a také tradiční a současné hodnoty polské kultury. Při své činnosti vychází z principů Ústavy České republiky, mezinárodních dohod přijatých jejím vedením, určujících lidská práva a ochranu národnostních menšin podle Rámcové úmluvy Rady Evropy. PZKO svou společenskou činnost rozvijí v oblasti kultury, osvěty a vědy a vede nezbytnou hospodářskou činnost, zejména ve vydavatelské oblasti a v oblasti tvorby hmotného a odborného zázemí pro svou činnost. Členem PZKO se může stát fyzická osoba, která ukončila 15 let a z vlastní vůle podepsala členské prohlášení, a tímto souhlasila s dodržováním Stanov PZKO a programu činnosti PZKO a projevila tímto ochotu podílet se na plnění záměrů PZKO a dodržovat Vnitřní jednací řád PZKO. Člena příjíma členská schůze Místní skupiny PZKO, ve které podal členské prohlášení. Každý člen PZKO obdrží členskou legitimaci. Výňatky ze Stanov PZKO