Místní skupina PZKO Petrovice v roce 2015

 

   V úterý 13.1.2015 se konala první v letošním roce schůze výboru, na které byly zhodnoceny výsledky práce v minulém roce. Byla projednána činnost diskusního klubu, kterému předsedá Tadeusz Toman. Účast na setkáních kolísá v mezích 8-12 osob. Byly také předloženy výsledky práce klubu žen.

   V úterý 27.2.2015 se konalo setkání s Bohuslavem Czapkem předsedou MS PZKO Skřečoň. Tématem setkání byla činnost skřečoňských PZKOvců, smíšeného sboru Hasło a kabaretního souboru Andrusi, avšak který vystupuje pouze ve Skřečoni. MS PZKO Skřečoň spolupracuje se Základní školou s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně, příspěvková organizace. Členové skupiny každoročně odjíždějí do Grodkowa na setkání se členy tamního Klubu Kultury.

   V neděli 29.3.2015 se konala výroční schůze, na které byla shrnuta činnost v roce 2014 a schválen plán práce na rok 2015.

   V úterý 21.4.2015 se konala přednáška Jadwigy Karolczyk na téma polského zpěvu na Zaolzí. Prelegentka zdůraznila, že zpěv, především sborový, vždy byl součástí kulturně-osvětových akcí na našem území. Sbory působily také na území Petrovic u Karviné – smíšený sbor Hasło, mužský sbor Zgoda, Smíšený sbor Piotrowice-Marklowice, ženský sbor a pěvecký soubor Łaziki. Hostem akce byl Stanislav Gawlik, předseda přípravného výboru slavností stého výročí vypuknutí Prvního slezského povstání, které se budou konat v roce 2019.

   MS PZKO Petrovice pořádá tradičně akce u příležitostí Dne matek a Dne dítěte. Tentokrát se setkání členů a sympatizantů konalo v neděli 24.5.2015. V rámci kulturního programu vystoupily děti a vnuci členů skupiny – Jakub Klikar, Kamil Wróbel, Helena Karolczyk, Marek Klikar, Patrycja Kondziołka, René Raszyk, Laura Czapek, Kamila Michalska, Monika Klikar a Gabriel Czapek. Děti recitovaly básničky, hrály na kytaru, elektrických orgánech a na pianu. Kulturní program ukončilo předání dětmi květin svým maminkám a babičkám. Pro děti byla připravena atrakce – poník Pavla Kondziołky, který mohly osedlat všechny přitomné děti na akci. Pohoštění – koláče podle receptury Wandy Fusek – připravil klub žen.

   V sobotu 30.5.2015 se konal v Parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě 26. Festiwal PZKO, největší akce ukazující výsledky práce Poláků bydlících v České republice. Po odzpívání české a polské hymny Festival PZKO zahájil předseda PZKO Jan Ryłko. V programovém bloku vystoupily spojené sbory a Noemi Bocek a Przemek Orszulik odzpívali festivalovou hymnu, zvlášť pro ten účel zhudebněnou Filipem Macurou na text Henryka Jasiczka. Na scéně se postupně uvedly taneční soubory, divadla a vyprávěči z jednotlivých skupin PZKO. Vystoupil reprezentační taneční soubor Olza, vendryňští Gymnasté, a po nich kapele Glayzy a Noemiracles. Hlavním bodem programu bylo vystoupení polského pop-rockového souboru Kombi. Hosté houfně navštěvovali stánky skupin PZKO, které nabízely široký výběr jídel místní kuchyně. Účastníci se také mohli seznámit s publikacemi Hlavního výboru PZKO. Doprovodnou akcí byla výstava ručních prací, která se konala v Domě PZKO Karviná-Fryštát. Své práce zde ukazovaly Kluby žen z celého Zaolzí, mezi jinými Wanda Fusek, Ewa Sztuła a Barbara Sztuła z MS PZKO Petrovice.

   Diskuzní klub pozval v úterý 16.6.2015 na setkání s Andrzejem Russem, předsedou Matice školské v České republice. Prelegent vyprávěl o minulosti a současné činnosti organizace. Ubíhá právě 130 let od chvíle, kdy byla založena Matice školská pro Těšínské Slezsko. Před 95 lety, po rozdělení Těšínského Slezska, vznikl nejdříve prozatímní přípravný výbor, stanovy Matice školské v Československu byly schváleny v roce 1921. A před 25 lety, v roce 1990, byla její činnost obnovena. Současně Matice školská pomáhá pořádat festyny, plesy pro děti, plesy pro dospělé, divadelní hry, jubilea. Pořádá také nebo pomáhá pořádat ústřední akce nebo slavnosti. K takovým akcím patří Festival dětské písně v Havířově, sportovní akce: Lehkoatletické hry v Třinci, Zjazd Gwiaździstý v Mostech u Jablunkova, Turnaj v kopané o Memoriál Aloise Adamce, a také Přehlídka recitace mateřských škol v Českém Těšíně. Téma přednášky přimělo účastníky setkání k diskuzi o polském školství a jeho dějinách, o dvojjazyčnosti, o významu školy ve výchově mladé generace. Bylo hovořeno také o dějinách polského školství v meziválečném období v Petrovicích u Karviné, Dolních Marklovicích a Závadě a o činnosti polských málotřídek v Petrovicích u Karviné a Dolních Marklovicích po druhé světové válce, které byly uzavřeny Śkolským úřadem v roce 1975 a 1976 po poklesu počtu žáků. Bylo připomenuto, že na území obce v meziválečném období Matice školská byla majitelem dnes už neexistující budovy polské školy v Petrovicích u Karviné. Byla zdůrazněna nutnost trvalého připomínání většinovému společenství dějin polského školství a reagování na lži zveřejňovány v tisku.

   V sobotu 20.6.2015 vyjeli petroviční PZKOvci na výlet do ZOO Lešná u Zlína. Součásti výletu byla také návštěva Zámku Lešná, který se nachází v areálu ZOO.

   V úterý 15.9.2015 se konalo v Domě PZKO setkání členů Místní skupiny PZKO s Janem Ryłkem předsedou PZKO, který představil činnost ústředních orgánů PZKO. Účastníky setkání zajímala také činnost jablunkovské skupiny PZKO, protože Jan Ryłko je současně předsedou Místní skupiny PZKO Jablunkov.

   Strykówka se konala 11.10.2015. Výborné bramborové placky, připravené mladou četou  PZKOvců chutnaly všem. Pozvání přijali kněží z Karviné – kn. faráž Przemysław Traczyk, kněz vikář Petr Pachký a kn. vikář Stanislav Jochymek. Mezi hosty byl také přítomen emeritní evangelický pastor Roman Dorda.

   V Domě PZKO ve Stonavě se 17.10.2015 setkalo téměř 150 žen z 39 Klubů žen PZKO z celého Zaolzí na tradičním Podzimním setkání. Na setkání byly vyznamenány zasloužilé členky Klubů žen. Wanda Fusek ze Závady byla vyznamenána zlatou medaili PZKO ze zápisem do Zlaté knihy.

   MS PZKO spolu s místní římskokatolickou farnosti oslavilo v neděli 15.11.2015 památku lidí, kteří bojovali s totalitními režimy.

   V úterý 24.11.2015 diskuzní klub uspořádal setkání na téma polských sportovních organizací. Přednášku pronesl známý na Zaolzí sportovní funkcionář Jan Zolich z Karviné. Ukázal dějiny Polského sportovního klubu PKS Polonia Karwina, který vznikl v roce 1919. V meziválečném období na fotbalová utkání do Karviné přicházelo tisíce fanoušků. Klub existoval do roku 1952, kdy české úřady připojily polské sportovní kluby pod českou správu. Za Polonii hráli také fotbalisté ze Závady, Zdzisław Popiołek a Mieczysław Promny – připomněla přítomná na setkání sestra Promného, Wanda Fusek. V meziválečném období působily na Zaolzí početné sportovní organizace – Svaz polských sportovních klubů řídil kluby ve více jako 20 obcích a měl asi 4000 členů. Největší a nejznámější, kromě karvinské Polonie, byla Siła z Třince a Groń z Bystřice. Přednášející mluvil také o činnosti fotbalového klubu Orły Zaolzia, který nás zastupuje na Polonijních hrách. Zdůraznil také význam jiných sportů. Místní skupiny PZKO pořádají sportovní utkání v kopané, volejbale, cyklistice, lehké atletice, stolním tenise, ringo. V rámci MS PZKO Vendryně působí Gymnasté, jejichž tradice sahá ještě do roku 1905. Matice školská pořádá sportovní utkání škol – Zjazdy Gwiaździsté v lyžování, lehkoatletické hry nebo závody v plavání. Turistickou činnost vyvíjí Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe Beskid Śląski. Největší prostor přednášející věnoval Zaolziańskému Klubovi 99, kterého zakladateli byli členové polských sportovních klubů, které byly reaktivovány na Zaolzí po druhé světové válce. Klub 99, který vznikl v roce 1999, tvoří sportovci, závodníci klubů z našeho území, dnes už starší pánové. Jeho členové se pravidelně setkávají v různých obcích Zaolzí. Členem Klubu 99 je m. j. Henryk Koch z Petrovic u Karviné, bývalý fotbalista Polonie Karviná. Setkání v Petrovicích u Karviné Klub 99 ještě neměl, avšak předsedkyně MS PZKO Jadwiga Karolczyk slíbila, že umožní takové uspořádat. Na přednesený referát navazovala zajímavá diskuze. Byl přednesen návrh připojit do plánu práce Místní skupiny PZKO uspořádání sportovní akce, například běhu na dlouhou trať.

   V neděli 6.12.2015 MS PZKO Petrovice uspořádalo Setkání s Mikulášem. Děti připravily pro své rodiče, prarodiče a pro Mikuláše básničky, a také vystoupení na klavír a na kytaru. Postupně vystoupili Barbara Janusz, René Raszyk, Laura Čapek, Kamil Wróbel, Marek Klikar, Tomasz Karolczyk, Helenka Karolczyk, Monika Klikar a Jakub Klikar. Odvážné děti Mikuláš obdaroval dárečky. Později paní Anna Rzyman vyprávěla dětem, jak v období jejího dětství byl slaven Mikuláš.

   Vydavatelem 52. edice Kalendarze Śląskiego je Polský kulturně-osvětový svaz v ČR, a jeho vůdčím tématem jsou ženy. Čtenář může přečíst články o emancipaci zaolzanských žen v první polovině XX. století – autor Stanisław Zahradnik, o 90leté porodní asistentce ze Stonavy – Emilia Świder, o kněžně Alici Habsburg a její souvislostí s obdobím II. světové války a polským odbojovým hnutím – Czesław Gamrot, o zakladatelce  „šálkového impéria“. Redaktorem této publikace je Izabela Kraus-Żur. Texty doplňuje kalendárium. Každý měsíc má svou fotografickou hrdinku – novinářku, autorem fotografií je Wiesław Przeczek.

   Ve třetím díle Leksykonu Polaków w Republice Czeské a Republice Słowacké na stráně 300-301 bylo přihlédnuto k heslu „Piotrowice koło Karwiné”, ve kterém byla popsána důležitá data v dějinách obce, o polském školství a činnost polských kulturně-osvětových organizací. Jde o návrh realizován Opolskou univerzitou.

 

Snímky z akcí MS PZKO Petrovice – rok 2015

 

Výbor MS PZKO Petrovice (Ivo Dudek): Otmar Zolich, Jadwiga Karolczyk, Erwin Michalski, Ewa Sztuła, Zdzisław Mikula, Wanda Fusek, Tadeusz Toman (snímek: Ivo Dudek)

 

Setkání s Mikulášem – snímek dětí s Mikulášem (snímek: Roman Karolczyk)

 

 

Setkání s Mikulášem – vzpomínky vypravuje Anna Rzyman (snímek: Roman Karolczyk)