Místní skupina PZKO Petrovice v roce 2007

 

V roce 2007 Hlavní výbor PZKO vydal knihu-album „PZKO v roce 2007 dodatek Lexikonu”. Fotografie Domu PZKO, smíšeného pěveckého sboru Piotrowice-Marklowice a funkcionářek Klubu žen byly v publikaci doplněny krátkým článkem následujícího obsahu: „MS PZKO Petrovice má vlastní Dům PZKO. V rámci Skupiny existuje pěvecký sbor Piotrowice-Marklowice (naposledy pod vedením Jadwigy Karolczyk) – jak poukazuje samotný název, angažují se v něm rovněž členové sousední Skupiny v Marklovicích. Od začátku existence Skupiny v jejím rámci je aktivní Klub žen, který se může pochválit mezi jinými zajímavými výstavami. Současným předsedou MS PZKO Petrovice je František Żywczok. V roce 1997 Skupina měla 166 členů. V roce 2007 jejich počet se zmenšil na 114”. Ve druhé částí publikace, v rámci cyklusu „Zasloužilí funkcionáři PZKO”, byly uvedeny charakteristiky zasloužilých členů PZKO. Z členů PZKO Petrovice byla zveřejněna charakteristika Wandy Fusek: „Narozena v roce 1925. Po ukončení osmileté školní docházky v Závadě nemohla pokračovat ve vzdělávání ve zvolené škole, protože 1. září 1939 vypukla II. Světová válka. Ihned po ukončení války se přihlásila do ZMP. Po jeho zrušení se zapojila do práce v PZKO. Je členkou výboru MS PZKO Petrovice, vedoucí jejího Klubu žen, pořadatelkou výstav. V Sekci žen HV PZKO pracuje od roku 2000. Za obětavou práci pro Svaz byla vyznamenána všemi stupni vyznamenání „Zasloužilý pro Svaz” a „Zlatou medailí I. stupně se zápisem do Zlaté knihy PZKO”.

    V sobotu 17.2.2007 se konala výroční schůze Místní skupiny PZKO Petrovice, která zhodnotila dvouletou činnost Skupiny.

    Tradiční akcí petrovického Klubu žen je jarní výstava ručních prací. Výstava se konala v sobotu a neděli 28. a 29.4.2007. Práce vystavovaly dámy Vanda Fusek, Eva Żywczok, Eva Sztuła, Helena Zolich, Barbara Sztuła, Vanda Masłowská a Gertruda Michalská. Vystavovány byly výšivky, velikonoční dekorace, pletení. Bylo postaráno o výzdobu expozice. Jarní výstava je vzorovou akcí Klubu žen. Výstavu navštívily, kromě občanů obce se starostou Petrem Trojkiem v čele, delegace spřátelených klubů žen z celého Zaolzí. Výstava byly velmi příznivě zhodnocena návštěvníky.

    Další akcemi, které byly uspořádány MS PZKO Petrovice v roce 2007, jsou: autobusový zájezd do Krakova a Wieliczky (úterý, 8.5.2007), Den matek (sobota, 26.5.2007), mikulášská besídka (sobota, 8.12.2007) a štědrovečerní besídka členů pěveckého sboru a výborů (sobota, 29.12.2007). Štědrovečerní besídky se účastnili rovněž členové MS PZKO Marklovice. Členové smíšeného sboru PZKO Piotrowice-Marklowice ještě udržují společenské styky, ale zkoušky a  vystoupení už byly přerušeny s ohledem na snížení se počtu sboristů.

    Členové MS PZKO Petrovice se účastnili Festivalu PZKO, který se konal v sobotu 23.6.2007 v Karviné.