Zarząd Miejscowego Koła PZKO w Piotrowcach 

mgr. inż. Jadwiga Karolczyk – przewodnicząca

Otmar Zolich – zastępca przewodniczącego

Wanda Fusek

Jolanta Janusz

Barbara Karolczyk

Roman Karolczyk

Zbigniew Mencner

inż. Erwin Michalski

inż. Zdzisław Mikula

Marcela Mira

Ewa Sztuła

inż. Tadeusz Toman 

Jan Zolich

 

Komisja Rewizyjna MK PZKO w Piotrowcach 

Irena Kondziołka

Helena Zolich

Franciszek Żywczok