Zarząd Miejscowego Koła PZKO w Piotrowcach 

mgr. inż. Jadwiga Karolczyk – przewodnicząca

Otmar Zolich – zastępca przewodniczącego

Wanda Fusek

Jolanta Janusz

Barbara Karolczyk

Roman Karolczyk

Zbigniew Mencner

inż. Erwin Michalski

Marcela Mira

Ewa Sztuła

inż. Tadeusz Toman 

 

Komisja Rewizyjna MK PZKO w Piotrowcach 

Irena Kondziołka

Helena Zolich

Franciszek Żywczok