Zarząd Miejscowego Koła PZKO w Piotrowcach 

Prezes

Mikula Ździsław

Zastępca prezesa

Janusz Jolanta

Sekretarz

Feichtinger Maria

Ekonom

Michalski Adam

Gospodarz

Karolczyk Barbara

Karolczyk Roman

Protokolant

Toman Tadeusz

Kronikarz

Toman Tadeusz

Klub Kobiet

Fusek Wanda

Mira Marcela

Klub Propozycji

Toman Tadeusz

Komisja Rewizyjna MK PZKO w Piotrowcach

Michalska Helena

Raszyk Pawlina

Sztula Ewa