Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach koło Karwiny w 2004 roku

 

Pierwszym wspólnym spotkaniem członków Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Piotrowicach koło Karwiny (dalej MK PZKO) była zabawa noworoczna w dniu 10.1.2004 r. Podczas imprezy chór mieszany Piotrowice-Marklowice zaśpiewał kilka utworów.

   W bieżącym roku, z przyczyn obiektywnych – awaria pieca gazowego, nie odbyło się zebranie sprawozdawcze MK PZKO, ani zaplanowany na luty minibal. Nie oznacza to, że MK PZKO nie pracuje, wręcz przeciwnie. Zarząd MK PZKO schodzi się regularnie pierwszy wtorek miesiąca. Przewodniczącym MK PZKO jest Franciszek Żywczok, jego zastępcą Karol Rabel. Inne obowiązki w zarządzie przekazano młodszym członkom, Jadwidze Karolczyk – sekretarz MK PZKO, Władysławowi Sztule – gospodarz MK PZKO, Zdzisławowi Mikuli – skarbnik MK PZKO i Erwinowi Michalskiemu – kierownik rejonowych. Zarząd MK PZKO podsumował działalność w 2003 roku i wytyczył plan pracy na rok bieżący. W ramach możliwości finansowych były organizowane tradycyjne imprezy. Reprezentacyjnym zespołem MK PZKO jest chór mieszany Piotrowice-Marklowice, którego patronem jest również MK PZKO w Marklowicach. Chór liczy 22 śpiewaków, w ubiegłym roku odbył 28 prób i dał 4 występy – jedna w ramach imprezy MK PZKO i trzykrotnie podczas nabożeństw w kościele. Aktywny jest Klub Kobiet, który pracuje pod kierownictwem Wandy Fusek. W ubiegłym roku Klub Kobiet MK PZKO pomagał przy organizacji Babskiego Festynu Sekcji Kobiet Zarządu Głównego PZKO w Orłowie-Porębie oraz Festynu Gminnego w Piotrowicach koło Karwiny. W ubiegłym roku powołano również Klub Seniora. Ciekawie zapowiada się współpraca, jaką nawiązano z Szkołą Podstawową w Gołkowicach.

   W dniu 1.5.2004 r. Rzeczypospolita Polska i Republika Czeska stały się członkami Unii Europejskiej. Temu wydarzeniu poświęcono większość imprez, jakie organizowały samorządy i stowarzyszenia obywatelskie. Aktywne było również nasze MK PZKO. Na imprezie z okazji Dnia Matek w dniu 15.5.2004 r. wystąpiła pianistka Wanda Miech, której towarzyszyła jej wnuczka, uczennica Gimnazjum Polskiego w Czeskim Cieszynie, Grażyna Miech. Ich występ nagrodzono gromkimi oklaskami. W dniu 19.6.2004 r. członkowie i sympatycy MK PZKO bawili się na dorocznym Festynie Ogrodowym, połączonym ze smażeniem jajecznicy. Zarząd MK PZKO zapraszał do swojej siedziby nie tylko swoich członków, ale również sympatyków spośród obywateli narodowości czeskiej.

    W dniu 20.5.2004 r. MK PZKO urządziło wycieczkę autobusową do Moszny koło Krapkowic. W programie wycieczki było m.in. zwiedzanie pałacu oraz rozciągającego się na obszarze 7 hektarów parku dębowego. Pałac w Mosznie ma ciekawą historię oraz bogatą architekturę. Posiada 99 wież i wieżyczek, ponieważ w okresie jego budowy dla zamków z 100 i więcej wieżami obowiązywał wysoki podatek. Dziś pałac służy jako Centrum Terapii Nerwic oraz hotel. Do połowy XX wieku jego właścicielem był ród hrabiego Winklera.

   Msza święta w dniu 30.5.2004 r. w piotrowickim kościele rzymskokatolickim, którą odprawił ks. Henryk Lorisz, poświęcona była jednoczącej się Europie. Wyjątkowość niedzieli podkreśliła obecność biskupa V. Lobkowicza oraz gości z Wodzisławia Śląskiego i Radlina, ks. Marcela Tesarczyka i ks. Antoniego Stycha, którzy wspólnie z gospodarzem piotrowickiej parafii celebrowali nabożeństwo. Dodatkową atrakcją była oprawa artystyczna liturgii w wykonaniu chóru kościelnego z Radlina. Niestety przejście graniczne, Piotrowice-Skrbeńsko, które obiecano otworzyć razem z przystąpieniem Polski i Czech do Unii Europejskiej, nadal pozostało zamknięte, a nazwiska chórzystów z Radlina, przekraczających granicę, wpisane były, jak w okresie głębokiego komunizmu, na liście ze specjalną pieczątką.

    W ramach obchodów 10-lecia współpracy Piotrowic koło Karwiny i Godowa, wójt Gminy, Petr Trojek, wydał 28.8.2004 r. uroczysty obiad w nowo wybudowanym Szwajcarskim Domu, dla oficjalnych gości biorących udział w Festynie Gminnym. Inicjatorami tej współpracy byli Marian Janas, ówczesny członek Zarządu Gminy Piotrowice koło Karwiny i ówczesny prezes MK PZKO i Ludwik Piechaczek, wójt Godowa.

   Strykówkę zorganizowano 2.10.2004 r. W ramach imprezy odbyło się zebranie członkowskie, na którym omawiano plan pracy na 2005 rok. W sobotę 8.10.2004 r. delegatki Klubu Kobiet MK PZKO, Wanda Fusek, Ewa Żywczok, Maria Hanke, Ewa Sztuła i Wanda Masłowska, wzięły udział w Spotkaniu Klubów Kobiet w Olbrachcicach. Mikołajówka odbyła się we wtorek 7.12.2004 r., zaraz po zebraniu zarządu MK PZKO. Nie mogło zabraknąć podarunków od Mikołaja. W imprezie wzięli udział, oprócz członków zarządu MK PZKO, chórzyści ze swoimi rodzinami.

   Sekcja Folklorystyczna PZKO wydała Biuletyn Ludoznawczy „Sto lat ludoznawstwa nad Olzą”, która zawiera m.in. artykuł o księdzu Oskarze Zawiszy (1878-1933), który był krótko również administratorem kościoła rzymskokatolickiego w Piotrowicach. Teatr Cieszyński przygotował trójjęzyczny spektaktl „Těšínské niebo – Cieszyńskie nebe”, w języku polskim, czeskim i gwarze śląskiej, oparty na pieśniach Jaromíra Nohavicy. Urządzano imprezy szkolne z udziałem rodziców uczniów polskiej szkoły podstawowej w Karwinie-Frysztacie.