Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach w 2014 roku

 

   Aktywną działalność MK PZKO w Piotrowicach dokumentują ciekawe imprezy towarzyskie organizowane w Domu PZKO i działalność klubu propozycji i klubu kobiet. Ciekawy artykuł zamieścił marcowy numer miesięcznika „ZWROT”, w którym wykorzystano zdjęcia z imprez, jakie odbyły się w Piotrowicach koło Karwiny w ostatniej kadencji, m.in. z międzynarodowej konferencji z udziałem posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta, z Mikołajówki, na którą przychodzą wszystkie pokolenia i z kameralnych spotkań w klubie propozycji.

   We wtorek 18.2.2014 r. odbyło się spotkanie członków koła z przewodnicząca PZKO w Olbrachcicach, Heleną Bubik, które, podobnie jak w Piotrowicach koło Karwiny, założono w 1947 roku. Do 1965 roku PZKO w Olbrachcicach działało w Domu Robotniczym, a kiedy budynek przejęła „Jednota-Jedność“ zagospodarowano lokale na poddaszu. Od 1995 roku siedzibą olbrachcickiego koła jest Dom PZKO, przebudowany przez członków ze starszego budynku. W ramach koła działa klub seniora, klub kobiet, chór mieszany, zespół dziecięcy „Drops”. Zarząd organizuje bale, wianki, dożynki, wycieczki i wszelkiego typu imprezy świetlicowe. PZKO bardzo aktywnie współpracuje ze szkołą, biblioteką i Urzędem Gminnym w Olbrachcicach.

   We wtorek 15.4.2014 r. odbyło się spotkanie członków koła PZKO z Tadeuszem Kornutą z Trzyńca, który wygłosił prelekcję na temat działalności trzynieckiego zespołu śpiewaczego „Hutnik“.

   Członkinie Klubów Kobiet PZKO spotkały się 3.5.2014 r. w Gródku podczas Spotkania Wiosennego. PZKO w Piotrowicach reprezentowały trzy delegatki. Wszystkie panie, a było ich około 200, otrzymały przy prezentacji biało-czerwone kokardki, jako że spotkanie odbyło się w dniu święta Konstytucji 3 Maja. Z programem kulturalnym wystąpiły dzieci z miejscowej polskiej szkoły i przedszkola. Wykład nt. najnowocześniejszych technik w chirurgii wygłosił MUDr Stanisław Czudek. Z pracą i historią gródeckiego koła zapoznał panie jego prezes Władysław Wałach, o życiu gminy opowiadał wójt gminy Robert Borski. Panie mogły kupić ciekawe książki, które przywiózł właściciel księgarni w Czeskim Cieszynie, Zenon Wirth.

   W czwartek 8.5.2014 r. MK PZKO w Piotrowicach zorganizowało wycieczkę autokarową do Bochni i Krakowa. Termin wycieczki do Polski jest niezmienny, umożliwia on bowiem członkom i sympatykom odwiedzenie ciekawych miejsc – w Polsce jest to dzień roboczy, a u nas dzień wolny od pracy. Na godziny dopołudniowe zamówiono zwiedzenie kopalni soli w Bochni. Najpierw przejechaliśmy windą i kolejką szynową na miejsce rozpoczęcia zwiedzania. Podczas przeszło dwugodzinnego pobytu w podziemiach mogliśmy obejrzeć piękne formacje skalne soli kamiennej oraz poznać pracę gwarków, czyli solnych górników. Przewodnicy poinformowali nas o historii najstarszej kopalni w Polsce i o stosunku królów polskich do wydobycia soli. Trasa dostarczyła nam wiele niezapomnianych wrażeń, pomimo że jej przejście wymagało dobrej kondycji fizycznej. Historia bocheńskiej kopalni sięga 1248 roku, kiedy to najprawdopodobniej przypadkowo, podczas pogłębiania studni solankowych odkryto sól kamienną. Odkrycie soli w Bochni wywołało duże zainteresowanie tymi terenami księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława Wstydliwego. W krótkim czasie Bochnia zyskała wybitnie duże znaczenie dla gospodarki kraju. Po południu każdy indywidualnie zwiedzał Kraków. Niektórzy dali pierwszeństwo zwiedzeniu Smoczej Jamy, inni wybrali się na Rynek Główny i do historycznego centrum miasta. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

   Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach zaprosiło w niedzielę 1.6.2014 r. członków i sympatyków na imprezy związane z obchodami Dnia Matki i Dnia Dziecka. Najpierw wzięliśmy udział w Domu Hotelowym w przedstawieniu czeskiego amatorskiego zespołu teatralnego „Kolovrat“, który działa od 2011 roku. Bajka w własnej adaptacji „Zlatovláska“ podobała się dzieciom. Później, w godzinach popołudniowych, zaproszono do Domu PZKO wszystkie generacje miejscowych Polaków. Paniom w dniu ich święta przekazano kwiaty, a wyćwiczony program przedstawiły dzieci członków Koła. Z piosenkami, wierszykami i utworami fortepianowymi wystąpili Laura i Gabriel Čapkowie, Tomasz i Helenka Karolczykowie, Jarek Stoszek, Tereska i Patrycja Kondziołkowie, Basia Janusz, Kamilka Michalska i Marek Klikar. Pierwszą zwrotkę piosenki „Mateczko Kochana“ zaśpiewali Jakub i Monika Klikarowie, a następne zwrotki już wszyscy razem.

   Klub kobiet MK PZKO w Piotrowicach zorganizował 14. i 15.6.2014 r. wystawę robót ręcznych. W sobotę i niedzielę obejrzało ją ponad 200 osób. W sali piotrowickiego Domu PZKO można było oglądnąć najróżniejsze hafty, ręcznie szydełkowane obrusy, wyroby z papieru, nietypowy obrazek z serwetek, choinkę z szyszek, a także kwiaty wykonane z dziecięcych pończoch. Uwagę zwiedzających przyciągały również piękne lalki, obrazki wykonane drobnym krzyżykiem czy zawieszone na ścianie „kucharki“ sprzed stu lat. – Dużo mamy tutaj ceramiki, a prace te wykonały dzieci ze szkoły w Karwinie – mówiła Wanda Fusek, przewodnicząca piotrowickiego klubu kobiet, która sama zaprezentowała na wystawie obrusy wyhaftowane techniką richelieu, dziś już rzadko spotykaną. – To naprawdę bardzo trudna technika. Ja nie potrafię nią haftować, jak również wyszywać metodą drobnego krzyżyka, ale chciałabym się nauczyć. Być może uda się, kiedy przejdę na emeryturę – śmiała się Jadwiga Karolczyk, przewodnicząca MK PZKO. O aranżację ekspozycji zadbała, jak zawsze, Barbara Sztuła, a swoje prace oprócz niej i Wandy Fusek zaprezentowały jeszcze Ewa Sztuła, Wanda Dworok, Ewa Żywczok, Anna i Blanka Oslizlok i Antonia Brezo. Na gości czekał także pyszny poczęstunek – ciasta, kołacze, oraz doskonały gulasz przygotowany wspólnie przez długoletnie członkinie klubu kobiet oraz panie, które w Piotrowicach koło Karwiny zwane są „młodymi mamami“. Wanda Fusek przypomniała również, że wystawy robótek ręcznych piotrowicki Klub Kobiet PZKO organizuje regularnie co dwa lata. – Ostatnią zorganizowałyśmy jednak przed trzema laty, bo w zeszłym roku własną ekspozycję przygotowały nasze młodsze koleżanki. One mają już inne zainteresowania i na robótki ręczne nie mają ani ochoty, ani czasu – dodała Wanda Fusek.

    Klub propozycji zaprosił 17.6.2014 r. na prelekcję Tadeusza Tomana p. t. „70. rocznica bitwy o Monte Cassino“. Prelegent zagaił prelekcję omówieniem sytuacji międzynarodowej przed wybuchem II. wojny światowej oraz encyklopedycznie poinformował o przebiegu wojny. Polacy walczyli w ramach Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim przemierzając szlak od Lenino do Berlina. Na froncie zachodnim uczestniczyli w obronie Francji, w Norwegii w bitwie o Narwik, w walkach w Afryce Północnej, w Belgii i Holandii, w walkach powietrznych nad Anglią. Wśród wielu bitew największą i najkrwawszą była bitwa o Monte Cassino. Była ona częścią operacji włoskiej w okresie od 3.9.1943 do 2.5.1945. We wrześniu 1943 roku oddziały alianckie dotarły do umocnień linii „Gustawa“ i tu natarcie utknęło. Jedynym miejscem, gdzie armie alianckie mogły prowadzić natarcie była dolina rzeki Liri o szerokości około 10 km, którą biegnie najkrótsza droga do Rzymu. Na tym terenie wznosi się ponad miastem Cassino wzgórze 515 m n.p.m., na którym znajduje się klasztor Monte Cassino. Jest ono oparte o szereg większych wzgórz z najwyższym Monte Cairo 1699 m n.p.m. Ze wzgórza klasztornego kontrolować można było ruch na drodze prowadzącej w kierunku Rzymu. Dowództwo aliantów nie uwzględniło w swoich planach fakt wyjątkowo silnej i dobrze zorganizowanej niemieckiej obrony masywu Monte Cassino. Trzy kolejne natarcia zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero czwarta bitwa z udziałem 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa była zwycięska. 18.5.1944 roku sztab 2 Korpusu Polskiego wydał komunikat, w którym stwierdził między innymi: „W ciągu popołudnia dnia 17.5. oraz w nocy z 17 na 18 oddziały 2. Korpusu Polskiego przełamały całkowicie obronę kompleksu Monte Cassino. W rejonie Colle S. Angello i w rejonie grzbietu 593 i 569 odparto szereg zaciekłych przeciwnatarć nieprzyjacielskich wspieranych koncentrycznym ogniem ciężkich mozdzierzy i artylerii. Przeciwnatarcia nieprzyjaciela miały na celu nie dopuścić do połączenia się 2. Korpusu Polskiego z siłami brytyjskimi oraz zapobiec izolacji klasztoru. Pobity nieprzyjaciel pod osłoną nocy wycofał część swych sił z rejonu klasztoru Monte Cassino pozostawiając w naszym ręku jeńców, rannych i dużo sprzętu. Chorągiew polska została zatknięta na ruinach klasztoru Monte Cassino“. Wojna we Włoszech trwała, wojska alianckie wkroczyły do Rzymu, później osiągnęły linię: Ankona – Sansepolero – rzeka Arno, zdobyto Bolonię, sforsowano Pad. Resztki wojsk niemieckich 2.5.1945 roku kapitulowały. Wspaniała postawa polskich żołnierzy zyskała sobie najwyższe uznanie wybitnych alianckich dowódców. Bitwa o Monte Cassino była jedną w największych, jakie stoczyły Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Straty poniesione przez 2. Korpus Polski wyniosły 307 oficerów i 3892 szeregowców. Nieprzyjaciel stracił na wzgórzach Monte Cassino w dniach od 11 do 18.5.1944 r. ponad 2000 zabitych. Prelegent w ramach wykładu przygotował wystawkę książek dotyczących bitwy, przede wszystkim monografię Melchiora Wańkowicza (1892-1974) „Bitwa o Monte Cassino“, bardzo popularnego publicysty, mistrza reportaży z okresu II. wojny światowej. Zaprezentował też medale i inne dokumenty uczestnika bitwy, swojego ojca, Henryka Tomana (1922-2005) oraz publikacje Koła Polskich Kombatantów w Republice Czeskiej.

   W sobotę 16.8.2014 r. w Domu PZKO odbyła się uroczystość i piknik z okazji 95. rocznicy wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego. W imprezie wzięło udział wielu zacnych gości, między innymi konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Anna Olszewska, wojewoda śląski, Piotr Spyra, prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, Józef Szymeczek, prezesi sąsiednich kół PZKO i innych polskich organizacji. Powstania śląskie były wolnościowym zrywem Górnoślązaków przeciwko brutalnej germanizacyjnej polityce Prus. „Osobiście czuję się zaszczycony, że zostałem zaproszony przez działaczy PZKO na dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, że także na Zaolziu pamięta się o powstaniach śląskich, zwłaszcza w Piotrowicach, w tym szczególnym miejscu, gdzie zapadła decyzja dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej o rozpoczęciu pierwszego powstania“ – powiedział Piotr Spyra. W ogrodzie PZKO-wskim zorganizowano apel poległych, po czym członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Powstaniec Śląski“ oraz „Oberschlesien“ zaprezentowali zebranym krótką potyczkę na punkcie granicznym. Jej członkowie pochodzą z okolic Wodzisławia Śląskiego, kilka osób mieszka w Cieszynie. Miłośnicy historii zaprezentowali zebranym broń i mundury z epoki. Prezes koła Jadwiga Karolczyk zapowiedziała, że rocznicowe uroczystości będą się odbywały w Piotrowicach koło Karwiny także w kolejnych latach.

   We wtorek 16.9.2014 r. odbyło się spotkanie klubu propozycji, którego tematem były wybory komunalne. Gościem był Władysław Drong, działacz ruchu politycznego WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA, który wygłosił prelekcję na temat matematyki wyborczej. Temat, aktualny w okresie kampanii przedwyborczej, zainteresował słuchaczy. Prelegent przygotował przykłady wyników w poprzednich wyborach komunalnych w niektórych gminach. Przedstawił liczbę głosów brakujących do zdobycia kolejnego mandatu przez partię wyborczą. Potwierdzał tym samym, jak ważny jest udział w wyborach komunalnych każdego pojedynczego obywatela gminy. Podkreślił, że aby przez nas popierany kandydat odniósł sukces, należy głosować na całą listę wyborczą z jego nazwiskiem. Wyborca może wykorzystać też głos preferencyjny dla kandydata innej partii wyborczej. Obecni na imprezie Klubu Propozycji są na zdjęciu, którego autorem jest Ivo Dudek (zdjęcie na stronie głównej www.pzkopetrovice.cz): Wanda Michalska, Helena Zolich, Ewa Żywczok, Wanda Masłowska, Otmar Zolich, Wanda Fusek, Ewa Sztuła, Lidia Adamecka, Jolanta Januszowa, Jerzy Wacławik, Jadwiga Karolczyk – prezes MK PZKO, Marcela Mira, Władysław Drong – prelegent, Jaroslav Mira, Tadeusz Toman – przewodniczący Klubu Propozycji, Zuzana Kondziołka, Zdzisław Mikula, Helena Wacławik.

    W niedzielę 5.10.2014 r. zaprosiliśmy członków i sympatyków na Strykówkę, która była połączona ze spotkaniem przedwyborczym kandydatów listy wyborczej Soužití-Wspólnota. Zaproszenie przyjął wójt gminy Marian Lebiedzik, jako lider listy ČSSD. Przybyli również kandydaci listy KDU-ČSL – liderka Helena Jastrzembská, Emil Radecki, Pavel Němec, a także Anna Radecká, pracownica Urzędu Gminy. Bardzo nas to ucieszyło, bowiem przyjemnie jest spotykać się nie tylko we własnym gronie. Po dyskusji na tematy polityki komunalnej skosztowaliśmy stryków usmażonych przez naszych młodych członków.

   Sztab wyborczy ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA podczas konferencji prasowej ocenił wyniki wyborów komunalnych, które odbyły się 10. i 11.10.2014 r. COEXISTENTIA startowała w 18 miastach i gminach na Zaolziu uzyskując razem 41 mandatów. W Piotrowicach koło Karwiny radną została Helena Michalska.

    Członkinie klubów kobiet PZKO z całego Śląska Cieszyńskiego przybyły w sobotę 30.10.2014 r. do Bystrzycy na doroczne Spotkanie Jesienne. W sali Domu PZKO w Bystrzycy zebrało się około 100 pań. Klub kobiet MK PZKO w Piotrowicach reprezentowały Wanda Fusek i Jarmila Mira. Obrady rozpoczęto od programu kulturalnego, w którym wystąpiły chóry szkolne z miejscowej polskiej szkoły. Przed obiadem był czas na smaczny poczęstunek przygotowany przez klub kobiet PZKO w Bystrzycy. W czasie imprezy Sekcja Kobiet przy ZG PZKO przedstawiła plany na następne miesiące i nadchodzący rok. W ramach spotkania odbyły się warsztaty zdobnictwa cukierniczego. Z marcepanu można wykonywać kwiaty i wiele innych kształtów. Przygotowany był też pokaz robienia ozdób z filcu. Potrzebne są to tego tylko mydło, woda i zabarwiona wełna.

   W Domu PZKO 9.11.2014 r. odbyła się uroczystość „25 lat demokracji w Czechach i w Polsce”. – Chcieliśmy uczcić tak czeską, jak i polską rocznicę uzyskania statusu demokracji. Do wspólnego świętowania zaprosiliśmy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gołkowicach, z czeskiej Szkoły Podstawowej w Piotrowicach koło Karwiny i dzieci członków naszego koła, które uczęszczają do Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Karwinie-Frysztacie – powiedziała przewodnicząca MK PZKO w Piotrowicach. MK PZKO  współpracuje z polskimi Gołkowicami leżącymi tuż za graniczną miedzą. Organizuje też akcje dla najmłodszych, w których uczestniczą również czescy mieszkańcy Piotrowic koło Karwiny. Zatem, kiedy wszyscy naraz zjechali do piotrowickiego Domu PZKO, sala okazała się za mała. Uczniowie przybyli bowiem nie tylko ze swymi pedagogami, którzy przygotowali ich do występu, ale i z rodzicami. Dzieci z Gołkowic z flagami narodowymi w rękach, rozpoczęły program od hymnu państwowego. Przedstawiły wiersze i pieśni o charakterze patriotycznym. Czescy uczniowie z Piotrowic koło Karwiny recytację wierszy czeskich poetów urozmaicili grą na flecie, grupa dziewcząt w strojach ludowych w wiązance tańców i pieśni sięgnęła do tradycji regionalnych. Utalentowane pociechy członków piotrowickiego koła PZKO zaprezentowały się w bogatym programie artystycznym. Publiczność wysłuchała wierszy klasyków polskiej literatury dla dzieci, był też wiersz po czesku i po angielsku. Dzieci grały na gitarze i na pianinie. Występ zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni „Płyniesz Olzo”. MK PZKO wręczyło każdemu dziecku publikacje książkowe. Polskie dzieci otrzymały książki „Kocham Polskę”, czeskie „Dějiny českých zemí”. Nie zabrakło też smacznego poczęstunku dla każdego uczestnika imprezy.

    We wtorek 18.11.2014 r. klub propozycji zorganizował prelekcję na temat medyczny. Wykładowcą był MUDr Roman Najder, lekarz pracujący na oddziale radiologii Szpitala Górniczego w Karwinie-Nowym Mieście, od sześciu lat mieszkający w Piotrowicach koło Karwiny. Tematem jego wykładu były przede wszystkim metody radiologii z jakich można korzystać na oddziale, na którym pracuje – klasyczny rentgen, tomografia komputerowa z obracającą się lampą rentgenowską, mammograf. Czasami, aby konkretne zdjęcie było czytelne, wstrzykuje się badanemu pacjentowi odczynniki jodu. Zdjęcia rentgenowskie opracowuje się cyfrowo na kasetach. Inną metodą jest sonografia, czyli rezonans magnetyczny wykorzystujący bezpieczne fale elektromagnetyczne.

 

   W niedzielę 7.12.2014 r. odbyła się tradycyjna Mikołajówka. Do Domu PZKO przybyli przedstawiciele wszystkich pokoleń miejscowych Polaków. W rolę Mikołaja obdarowującego dzieci wcieliła się przewodnicząca koła, Jadwiga Karolczyk. W programie wystąpiły wszystkie dzieci – przygotowały wierszyk, piosenkę oraz występ na pianinie i gitarze. Poczęstunek przygotował klub kobiet. Wszyscy mile spędzili niedzielne popołudnie.