Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach koło Karwiny w 2018 roku

 

  

We wtorek 20.2.2018 r. w odremontowanej świetlicy PZKO w Marklowicach Dolnych odbyło się spotkanie Klubu Propozycji Miejscowego Koła PZKO w Piotrowicach koło Karwiny. Prelekcję wygłosił Kazimierz Faja, członek MK PZKO oraz członek 7-osobowego Zarządu Gminy i 21-osobowej Rady Gminy w Piotrowicach koło Karwiny, gdzie reprezentuje ugrupowanie polityczne ČSSD. Prelegent skupił się na ubiegłorocznych i bieżących inicjatywach Gminy, takich jak inwestycje do gminnego Centrum Kultury. Kazimierz Faja mówił również o współpracy z Godowem, o budowie ścieżek rowerowych w ramach programu „Żelazny Szlak Godów – Piotrowice koło Karwiny – Zebrzydowice”, naprawie dróg, budowie chodników. Poinformował, że w ramach funduszy europejskich zbudowano siedzibę stowarzyszenia skupiającego miłośników tańca towarzyskiego oraz o tym, że mieszkańcy Gminy, po podpisaniu umowy z Zebrzydowicami, mogą uczestniczyć w spotkaniach integracyjnych na basenie, w sali gimnastycznej, bądź w warsztatach rękodzielniczych. Transport na te imprezy dofinansowywany jest z funduszy europejskich.

    MK PZKO w Piotrowicach koło Karwiny zaprosiło we wtorek 17.4.2018 r. na kolejne spotkanie Klubu Propozycji. Gościem był przewodniczący Sekcji Historii Regionu Zarządu Głównego PZKO Stanisław Gawlik, który wygłosił prelekcję na temat „Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim” ze szczególnym uwzględnieniem Piotrowic koło Karwiny. Stanisław Gawlik rozpoczął swój referat od przedstawienia wydarzeń poprzedzających 1918 rok. Mówił o procesie narastania uświadomienia narodowego od połowy XIX wieku, o działalności politycznej i społecznej na Śląsku Cieszyńskim, o nowej rzeczywistości jaka nastała w wyniku pierwszej wojny światowej. Opisał wydarzenia 1918 roku. Wymienił również mieszkańców Piotrowic koło Karwiny, Marklowic Dolnych, Piersnej i Zawady, którzy zapisali się w dziejach regionu. Wykaz żołnierzy Legionów Polskich zwerbowanych na Śląsku Cieszyńskim obejmuje 445 nazwisk. Jest to spis osób występujących w archiwum Książnicy Cieszyńskiej, wymienionych na łamach prasy i publikacji okolicznościowych. Obejmuje on trzy osoby urodzone lub zamieszkałe w Piotrowicach koło Karwiny: Teofila Grzonkę (1895-1914), Józefa Lebiedzika (1884-1928) i Ferdynanda Różańskiego z Zawady (1896-?). Najbardziej znany to Józef Lebiedzik, urodzony w Piotrowicach koło Karwiny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nauczyciel w Zebrzydowicach i Kończycach Małych w latach 1910-1912. Następnie rozpoczął pracę dziennikarską, był redaktorem „Głosu Ludu Śląskiego”. W 1914 roku współorganizował Legion Śląski. Po jego włączeniu do Legionów Polskich był dowódcą 2. kompanii tzw. „śląskiej” 3. pułku piechoty. Ze względu na stan zdrowia zwolniony z wojska. Prelegent omówił również problematykę uchodźców górnośląskich, którzy w 1919 roku schowali się na Śląsku Cieszyńskim. Pierwsza ich grupa pojawiła się w Piotrowicach już w styczniu 1919 roku. Uchodźcy znajdowali gościnę w domach prywatnych. Wiadomo, że schronienia udzielili im obywatele Piechaczek, Konieczny i Gajdziok. Liczba uchodźców, którzy tworzyli regularne oddziały powstańcze, to 350 osób. Po zakończeniu prelekcji wywiązała się dyskusja na omawiany temat. Dyskutowano również na temat zagospodarowania odnowionego Domu PZKO, który z nową elewacją ładnie prezentuje się również z zewnątrz. Były przygotowane wstępne projekty napisu, który zawiśnie na ich siedzibie. Działacze Koła PZKO wybrali napis z logiem PZKO i ze znakiem Gminy. Oficjalne otwarcie Domu PZKO razem z Centrum Kultury, który wzniesiono w sąsiedztwie, nastąpiło w czerwcu bieżącego roku.

    W niedzielę 17.6.2018 r. w związku z otwarciem nowego Centrum Kultury wystąpił w Piotrowicach koło Karwiny chór męski Hejnał-Echo, który działa w ramach Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Karwinie-Frysztacie. Członkami karwińskiego chóru męskiego są również PZKO-wcy z Piotrowic koło Karwiny.

    Hejnał-Echo istnieje od 1964 roku, kiedy doszło do połączenia dwóch samodzielnych do tej pory zespołów. Jest kontynuatorem tradycji śpiewu chóralnego w przedwojennych miejscowościach Karwinie i Frysztacie. Chór Echo powstał w dawnej Karwinie (dziś dzielnica Karwina-Kopalnie) w 1920 roku i składał się z członków Polskiego Klubu Sportowego Olza i Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Pierwszym prezesem chóru został Jan Pindur, dyrygentami byli Wilhelm Trzaskalik, Rudolf Bura, Leon Molenda, Maksymilian Ramik, Karol Urbańczyk, Rudolf Wojnar, Tadeusz Gajger, Franciszek Szybka i Alojzy Kunschke. Swój najlepszy okres chór przeżywał w latach trzydziestych XX wieku i tuż po II wojnie światowej, kiedy prowadził go Rudolf Wojnar. Przed wojną liczył ok. 80 śpiewaków. Największy sukces odniósł na Światowym Festiwalu Chórów Polonijnych w Warszawie, zdobywając II miejsce. Chór męski Hejnał założyli we Frysztacie w 1935 roku  harcerze, członkowie Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. Prezesem został Henryk Hanus. Dyrygentami byli Franciszek Klus, Karol Kraina, ks. Józef Nowak, po wojnie Karol Gąsior, Franciszek Chowaniec, dorywczo Wanda Molinkówna-Miech i Józef Wierzgoń. Ostatni dyrygent Hejnału Alojzy Kunschke prowadził jednocześnie karwińskie Echo, coraz mniej liczebne, ponieważ z powodu wydobycia węgla i dewastacji krainy ta część miasta szybko wyludniała się. Od 1957 roku odbywały się wspólne koncerty obu chórów i w 1964 roku podjęto decyzję o ich połączeniu. Prezesem został Edward Salamon, dyrygentem przez następnych 20 lat był Józef Foltyn. Trudne lata przeżywał zespół, kiedy często zmieniali się dyrygenci. Byli to Zbigniew Niemczyk, Adam Szczygielski, Halina Kraina, Jadwiga Karolczyk, oprócz nich próby prowadzili niekiedy Brunon Rygiel, Józef Wierzgoń, Teofil Gattnar, Alojzy Suchanek. Także wieloletnia akompaniatorka chóru Wanda Miech w razie potrzeby brała do ręki pałeczkę dyrygencką. Prezesem chóru był najpierw Brunon Pieczka, a następnie Janusz Raszyk. W 2004 roku dyrygentem został Andrzej Szyja, członek Koła PZKO w Karwinie-Frysztacie, absolwent Wydziału Artystycznego Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Chór Hejnał-Echo ma przygotowany repertuar klasyczny, m. in. kompozycje Smetany, Webera, Verdiego, Moniuszki. Śpiewa również piosenki czeskich autorów Ježka, Šlitra, przeboje z muzicalu „Starci na chmelu”. Oprócz klasyki ma w swoim repertuarze piosenki kabaretowe oraz patriotyczne, na przykład „Czerwone słoneczko”, „Kuźniczka”, „Doliny”, „My pierwsza brygada”, „Olza”, a także wiązankę góralską. Ulubioną piosenką zespołu jest przebój „Najlepiej wesołym być”. Hejnał-Echo podczas większych koncertów wspiera zespół dziewczęcy No Net. Jego członkinie były kiedyś solistkami w zespole Wiesława Farany, który jest dziś chórzystą i solistą Hejnału-Echo i drugim dyrygentem. W 2015 roku chór wystąpił w karwińskim Domu Kultury z programem jubileuszowym. W styczniu 2018 roku Hejnał-Echo wystąpił w Festiwalu Kolęd i Pastorałek, który przebiegał w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Karwinie-Frysztacie i wykonał kolędę „Bracia, patrzcie jeno” oraz pastorałki „Brzmią aniołów cudne pienia”, „Cóż to proszę za nowina” i „Z dalekiego wschodu”.

    Druga edycja Rajdu Kolarskiego Szlakiem Powstańców I Powstania Śląskiego odbyła się w niedzielę 19.8.2018 r. Trasę liczącą 35 km, która prowadziła z Piotrowic do Godowa i Zebrzydowic, przejechało 94 kolarzy. Rajd zagaił w ogrodzie Domu PZKO przewodniczący Sekcji Historii Regionu Zarządu Głównego PZKO, Stanisław Gawlik. Uczestnicy zrobili sobie zdjęcie pamiątkowe przed dawną gospodą „U Krutkiego”, dziś Centrum Kultury w Piotrowicach koło Karwiny, gdzie w 1919 roku mieścił się sztab powstańczy. Uroczystego startu dokonał wójt Piotrowic koło Karwiny, Marian Lebiedzik. – Na trasie rajdu odwiedziliśmy osiem pomników powstańców na terenie gminy Godów – powiedział komandor rajdu, Stanisław Grym. Zapalono znicze przy zbiorowym grobie przy kościele świętej Anny w Gołkowicach, pod pomnikiem nagrobnym na cmentarzu parafialnym w Godowie, przy tablicy pamiątkowej w Skrzyszowie, pod tablicą upamiętniającą czyny miejscowych Powstańców Śląskich w Skrzyszowie, pod pomnikiem na cmentarzu w Skrzyszowie, pod pomnikiem na cmentarzu przy kościele ewangelickim w Gołkowicach i pod pomnikiem w Skrbeńsku. Większość uczestników stanowili rowerzyści z Polski. Do rajdowców z Republiki Czeskiej należeli m. in. prezes MK PZKO w Piotrowicach, Jadwiga Karolczyk oraz członek Koła, Erwin Michalski. – Znam tylko te miejsca, które znajdują się przy głównej drodze na Wodzisław, na przykład drewniany kościółek. Pozostałych nie znałem, dziś odwiedziłem ich po raz pierwszy – powiedział rowerzysta. W Domu Kultury w Gołkowicach rajdowcy objerzeli krótki film z tematyką powstańczą pt. „Franek”, którego głównym bohaterem jest ojciec znanego polskiego aktora, pochodzącego z Godowa, Franciszka Pieczki. Rajd zakończono w Zebrzydowicach na cmentarzu miejscowym. Współorganizatorami rajdu są Sekcja Historii Regionu ZG PZKO, Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach, Towarzystwo Rowerowe „Olza” przy PTTS Beskid Śląski oraz kluby rowerowe z Cieszyna, Godowa i Zebrzydowic. W przyszłym roku impreza będzie miała uroczysty charakter, obchodzić bowiem będziemy setną rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego.

    W wyborach komunalnych 5. i 6.10.2018 r. tradycyjnie udziął wziął ruch polityczny COEXISTENTIA. Lista kandydacka stowarzyszenia ruchu politycznego i kandydatów niezależnych o nazwie Soužití-Wspólnota zgłoszona była w urzędzie rejestracyjnym w Karwinie. Spotkanie, na którym uchwalono program wyborczy i kolejność kandydatów odbyło się we wtorek 19.6.2018 r. w świetlicy MK PZKO w Marklowicach Dolnych. Organizatorem spotkania była Grupa Gminna COEXISTENTII a współorganizatorami Miejscowe Koła PZKO w Piotrowicach i Marklowicach. W programie spotkania wygłoszony był referat o historii udziału ruchu politycznego w wyborach do rad gmin i miast na terenia Zaolzia, ze szczególnym uwzględnieniem Piotrowic koło Karwiny. Przygotowany był również test wiedzy o Piotrowicach koło Karwiny, który wypełniali uczestnicy spotkania a jego zwycięzca otrzymał nagrodę książkową „PZKO – 70 lat na straży dziedzictwa kulturowego Polaków w Republice Czeskiej”. Niestety, 5-proc. progu wyborczego Soužití-Wspólnota nie przekroczyła. Pomimo to COEXISTENTIA nadal będzie aktywna i będzie wspierać wszelkie inicjatywy kulturalno-oświatowe, sportowe i inwestycyjne w gminie.

    Zarząd Główny PZKO wydał publikację „Z dziejów polskiego, społecznego ruchu śpiewaczo-muzycznego na Śląsku Cieszyńskim-Zaolziu w Republice Czeskiej”. Jej autorem jest Józef Wierzgoń, członek MK PZKO w Karwinie-Frysztacie, długoletni dyrygent chóru mieszanego „Przyjaźń”. W książce statystycznie opisana wszystkie gminy na zaolziańskim Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym i po 1945 roku. Publikacja zawiera wykaz chórów i ich dyrygentów. W okresie międzywojennym w Piotrowicach koło Karwiny istniał chór mieszany Macierzy Szkolnej i Młodzieży Katolickiej, założony w 1928 roku. Dyrygenci: Józef Wachtarczyk, Karol Lasztówka, Robert Dominik, Józef Wojaczek, Alojzy Chroboczek, Antoni Pawlita i Teofil Molinek, kierownik szkoły. Chór liczył 24 członków. W Marklowicach Dolnych istniał chór mieszany Młodzieży Katolickiej, założony w 1931 roku. Dyrygenci: Emanuel Sznapka i Antoni Pawlita. Opisując okres po 1945 roku wspomniano, że tradycje śpiewacze w Piotrowicach sięgają roku 1921 – dyrygenci: Józef Wojaczek i Leon Krótki. Istniały: chór mieszany „Hejnał” MK PZKO (1947-1951), dyrygenci: Rudolf Wójcik, Leon Janiurek, Józef Krótki, Erwin Masłowski, chór męski „Zgoda” MK PZKO (1952-1958), dyrygenci: Leon Janiurek, Erwin Masłowski (założycielami chóru byli Erwin Hołek i Emil Sobocik), chór żeński Piotrowice-Marklowice MK PZKO (1973-1975), dyrygent: Elżbieta Wójcik (członkini MK PZKO w Skrzeczoniu), chór mieszany Piotrowice-Marklowice (1971-2006), dyrygenci: Rudolf Wójcik, Erwin Masłowski (blisko 20 lat), Tadeusz Błanik, Jadwiga Karolczyk. Chór powstał przez połączenie chórów w Marklowicach Dolnych i Piotrowicach.

    Na uwagę zasługuje również jubileusz 100-lecia Polskiej Szkoły Podstawowej w Karwinie-Frysztacie. W lutym 2018 roku w karwińskim kinie Centrum odbyła się premiera 8-minutowego filmiku o szkole. Na teledysku w paru minutach pokazano całą szkołę, nie ma tu żadnych rozmów, jest tylko muzyka i ujęcia filmowe. – Dzieci bardzo interesował ten filmik, widziałam tam swoje dzieci i co robią w szkole – powiedziała Renata Lauko, absolwentka szkoły i mama uczęszczających tam dzieci. Odbyło się również fotografowanie plakatu na boisku szkolnym. Fotografia wykonana była z lotu ptaka, uczniowie wytworzyli ze swoich ciał liczbę 100. W czerwcu 2018 roku zorganizowano kolejne imprezy – festyn jubileuszowy i akademię szkolną. W listopadzie 2018 roku przebiegło spotkanie wszystkich nauczycieli, którzy są związani z tą placówką szkolną. Pod koniec roku wydano biuletyn jubileuszowy, który skupił się na ostatnich piętnastu latach, od połączenia PSP w Karwinie-Frysztacie z PSP w Karwinie Nowym Mieście.

    W niedzielę 9.12.2018 r. odbyła się w Piotrowicach koło Karwiny, w nowym Centrum Kultury, impreza wspomnieniowa z okazji 100. rocznicy powstania Polski i Czech (właściwie Czechosłowacji). Jej organizatorem było MK PZKO w Piotrowicach. Jubileusz odbył się przy wsparciu finansowym z funduszów Unii Europejskiej z projektu „Synegia-integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine”. Referat o wydarzeniach sprzed 100 lat wygłosił Tadeusz Toman. W programie kulturalnym wystąpiły dzieci czeskiej szkoły podstawowej w Piotrowicach koło Karwiny. Przedstawiono krótką prezentację MK PZKO w Piotrowicach koło Karwiny autorstwa Romana Karolczyka oraz wideo o budowie Centrum Kultury. Imprezę prowadziła przewodnicząca Koła, Jadwiga Karolczyk. Klub Kobiet przygotował skromny poczęstunek. W imprezie wziął udział wójt Gminy Piotrowice koło Karwiny Marian Lebiedzik i sekretarz Urzędu Gminy w Godowie Brygida Dobisz.