Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach w 2009 roku

 

Kluby Kobiet w życiu Związkuto tytuł publikacji wydanej przez Zarząd Główny PZKO przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej w 2009 roku. Źródłem były archiwa i kroniki Klubów Kobiet i archiwum prywatne Franciszka Bałona. Autorami książki są Henryka i Piotr Żabińscy i Eugenia Kaňa. Przyczynki, które prezentują dorobek Klubów Kobiet PZKO Piotrowice i PZKO Marklowice napisały Wanda Fusek (Piotrowice) oraz Wanda Kawka i Ewa Podstawka (Marklowice). Przedstawiamy treść przyczynku o Klubie Kobiet Miejscowego Koła PZKO w Piotrowicach: Piotrowice“ – Pierwsze Koło Gospodyń założono w 50. tych latach, kiedy powstało MK PZKO w Piotrowicach. Kierowniczką została Anna Janusz. Po śmierci długoletniej kierowniczki w 1965 roku prowadzenie przejęła Elżbieta Piechaczek razem z gospodynią PZKO Alojzją Błatoń. Obie panie prowadziły Klub do 1999 roku. Z powodu choroby oddały kierownictwo Wandzie Fusek, która jest członkiem Sekcji Kobiet ZG PZKO w Czeskim Cieszynie. Obecnie Klub Kobiet pracuje w składzie: Alojzja Błatoń, Maria Hanke, Wanda Masłowska, Helena Zolich, Maria Maciążek, Ewa Żywczok, Wanda Fusek, Gertruda Michalska, Ewa Sztuła i najmłodsza Barbara Sztuła. Z biegiem lat, niestety, niektóre koleżanki opuściły nasze szeregi. Spotkania Klubu odbywają się dwa razy w miesiącu. Omawiane są na nich przede wszystkim szczegóły przygotowania imprez PZKO-wskich oraz utrzymania porządku w świetlicy. Tradycyjną imprezą piotrowickiego Klubu są wystawy robót ręcznych, haftów, dekoracji świątecznych lub prac na drutach. Oczywiście, podobnie jak w sąsiednich Kołach, nasz Klub Kobiet dba o Dom PZKO i bierze pod swoje opiekuńcze skrzydła wszystkie imprezy Koła od strony gospodarczej. Dzięki temu uczestnicy odchodzą do swoich domów podbudowani patriotycznie, intelektualnie i materialnie. W 2009 roku Klub będzie organizował kolejną czwartą wystawę. Wspólnie z Sekcją Kobiet przygotowywałyśmy wystawy towarzyszące Festiwalom PZKO w Karwinie. Wyjeżdżamy na spotkania działaczek, festyny, wycieczki. Klub Kobiet jest również współorganizatorem wycieczek krajoznawczych organizowanych przez MK PZKO. Uczestnicy zwiedzili już zamek w Mosznej, muzeum zamkowe w Pszczynie, szkółkę drzew i krzewów w Pisarzowicach, Muzeum Chleba w Radzionkowie, Kopalnię Soli w Wieliczce oraz Zamek Prezydencki w Wiśle. Oprócz organizowania własnych imprez członkinie naszego Klubu Kobiet uczęszczają na imprezy sąsiednich Kół.

   Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Miejscowego Koła PZKO w Piotrowicach odbyło się w sobotę 21.2.2009 r. Prezesem Koła wybrany był ponownie Franciszek Żywczok.

   Głos Ludu” – gazeta Polaków w Republice Czeskiej zamieściła w numerze z 4.4.2009 r. całostronicowy artykuł „Aktywni nawet bez młodych” na temat pracy MK PZKO w Piotrowiacach. Autorka artykułu, Elżbieta Przyczko, odwiedziła piotrowickich PZKO-wców podczas prac wiosennych przy utrzymaniu Domu PZKO i przyległego ogrodu oraz przygotowania do wystawy Klubu Kobiet.

    Wystawa odbyła się w dniach 18-19 4.2009 r. Zaprezentowano na niej prace hafciarskie – haft krzyżykowy i richelieu, wyszywanki, koronki flandryjskie, dekoracje wielkanocne, prace na drutach. Zadbano również o dekorację ekspozycji, którą zaaranżowała członkini Koła, Barbara Sztuła. Wystawę zwiedziły, oprócz mieszkańców gminy, delegacje zaprzyjaźnionych klubów kobiet z całego Zaolzia i goście z Gołkowic.

   We wtorek 5.5.2009 r. odbyło się w Domu PZKO w Piotrowicach koło Karwiny zebranie Grupy Gminnej Coexistentii-Wspólnoty. Omówiono problematykę związaną z działalnością samorządu w gminie.

   W piątek 8.5.2009 r. zorganizowano wycieczkę autobusową, aby zwiedzić zamek w Hradcu nad Morawicą. Z przewodniczką zwiedziliśmy historyczne pomieszczenia zamku, m.in. renesansową jadalnię, salonik barokowy, zbrojownię. Był czas wyjść po schodach na gotycką bramę oraz odpocząć w parku zamkowym. Po południu wyjechaliśmy do Nowego Dworu u Opawy, aby zwiedzić arboretum, czyli wydzielony teren – ogród botaniczny, na którym uprawiane są różne gatunki drzew i krzewów do celów badawczo-naukowych i hodowlanych. Niestety ekspozycja roślin w pawilonie była zamknięta, więc zwiedziliśmy tylko rośliny w ogrodzie.

   Tradycyjna impreza z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka odbyła się w sobotę 16.5.2009 r.

   W sezonie letnim MK PZKO w Piotrowicach organizuje już tylko jedną imprezę, mianowicie Festyn Ogrodowy. W bieżącym roku odbył się on w sobotę 27.6.2009 r. PZKO-wcy spotkali się w świetlicy, bo pogoda nie dopisała. Spotkanie miało charakter towarzyski, członkowie i sympatycy Koła podzielili się swoimi opiniami na temat pracy związku czy spraw gminnych i wspólnie śpiewali śląskie piosenki. Były przygotowane atrakcje dla dzieci i dorosłych – loteria fantowa, koło szczęścia. Impreza połączona była ze smażeniem jajecznicy, a Klub Kobiet przygotował kołacze z domowego wypieku.

   W okresie wakacyjnym nasi członkowie i sympatycy biorą udział w imprezach w terenie. Najliczniej odwiedzaną imprezą folklorystyczną na Śląsku Cieszyńskim jest jabłonkowskie Gorolskie Święto, które odbywa się corocznie w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej. W tym roku przebiegało w terminie 6-9.8.2009 r. Nasi członkowie wyjeżdżają do Jabłonkowa przede wszystkim na niedzielny korowód zespołów i wozów alegorycznych oraz występy zespołów krajowych, polskich i zagranicznych – w tym roku można było podziwiać zespoły z Węgier, Turcji, Ekwadoru. Chętnie odwiedzane są również imprezy dożynkowe – 22.8.2009 r. odbyły się Dożynki Śląskie w Gutach, tydzień później dożynki w Suchej Dolnej, Oldrzychowicach i Hawierzowie-Błędowicach.

    Tradycyjna Strykówka odbyła się 19.9.2009 r.

   Sprawy organizacyjne dyskutowano na konferencji Rady Obwodowej PZKO w dniu 3.11.2009 r. w Karwinie-Raju. W konferencji brał udział dotychczasowy prezes PZKO, Zygmunt Stopa. MK PZKO w Piotrowicach reprezentował prezes Koła, Franciszek Żywczok. Przewodniczącym obwodu karwińskiego wybrano Eugeniusza Matuszyńskiego.

   MK PZKO na zebraniu zarządu 1.12.2009 r. podsumowało dorobek kulturalno-oświatowy w drugim półroczu br. Aktywnie działa Klub Kobiet, spotkania są dwa razy w miesiącu. Baza członkowska liczy 118 osób, z czego około 30 % udziela się aktywnie w pracy organizacji.

   W sobotę 5.12.2009 r. obradował w Suchej Górnej XXI Zjazd Delegatów PZKO. Wzięło w nim udział 204 delegatów reprezentujących niespełna 13 000 członków, zrzeszonych w 84 miejscowych kołach. Delegatami MK PZKO w Piotrowicach byli Franciszek Żywczok, przewodniczący MK PZKO, Barbara Karolczyk i Tadeusz Toman. PZKO działa niemal we wszystkich gminach i miastach na obszarze lewego brzegu Olzy. Dysponuje łącznie 43 Domami PZKO. Aktywne są kluby zainteresowań, chóry, amatorski teatr, zespoły taneczne itp. Zjazd Delegatów PZKO uchwalił plan pracy na następny 4-letni okres. Będzie go realizował 21-osobowy ZG PZKO z prezesem PZKO Janem Ryłką na czele.

   W sobotę 12.12.2009 r. odbyła się w Piotrowicach koło Karwiny tradycyjna impreza – Mikołajówka, zorganizowana przez MK PZKO. Z programem kulturalnym wystąpiły dzieci z Gołkowic, gminy po drugiej stronie Piotrówki sąsiadującej z Piotrowicami koło Karwiny. Dzieci z Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołkowicach występują w piotrowickim PZKO niemal corocznie. Tym razem program z pierwszoklasistami przygotowała nauczycielka Katarzyna Tomas. Głównym punktem programu było przybycie św. Mikołaja (Karol Rabel), Anioła (Jadwiga Karolczyk) i dwu Małych Aniołków (3-letnia Monika Klikar i 6-letnia Helenka Karolczyk) z podarunkami. Wszystkie dzieci z Piotrowic koło Karwiny, które przybyły do PZKO ze swoimi rodzicami i dziadkami, a była ich dwudziestka, aby otrzymać podarunek, musiały zarecytować wierszyk lub zaśpiewać piosenkę. Większość dzieci recytowała lub śpiewała po polsku, niektóre po czesku. Poczęstunek przygotował Klub Kobiet. Organizacyjnie imprezę zapewnił zarząd Koła na czele z prezesem Franciszkiem Żywczokiem.